Lubartowska Strefa Gospodarcza

Miasto Lubartów oferuje możliwość zakupu niezabudowanych terenów inwestycyjnych typu Greenfield, posiadających dostęp do pełnego uzbrojenia. Stanowią one trzon Lubartowskiej Stefy Gospodarczej, utworzonej w oparciu o tereny inwestycyjne przygotowane w ramach projektu ” Czas na Lubartów- kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”. Tereny te położone są w dogodnej lokalizacji, w pobliżu drogi krajowej nr 19 (projektowanej drogi ekspresowej S 19) i linii kolejowej oraz należą do Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) Euro – Park Mielec Podstrefa Lubartów.

Lubartowska Strefa Gospodarcza (LSG) jest produktem marketingowym stworzonym w celu promocji gospodarczej Lubartowa. Pojęcie Strefy obejmuje zarówno te tereny, które w przeszłości przeznaczono pod inwestycje biznesowe, jak i te nowe, które współcześnie przystosowano do wykorzystania gospodarczego.

Na przestrzeni lat większość lubartowskich przedsiębiorstw rozlokowano po zachodniej stronie miasta, w granicach określonych obwodnicą Lubartowa (droga krajowa 19) i linią wytyczoną przez trakcję kolejową przebiegającą przez miasto. Określiło to w sposób naturalny główny zakres terytorialny LSG, chociaż działalność gospodarcza w Lubartowie nie ogranicza się tylko do tego obszaru.

Lubartów jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Decydują o tym:

  • aktualna oferta inwestycyjna w postaci zaopatrzonych w pełną i nowoczesną infrastrukturę terenów inwestycyjnych z bardzo dobrym dojazdem,
  • istniejący tutaj system preferencji dla inwestorów wynikający z przynależności głównych terenów inwestycyjnych do SSE,
  • ulgi w podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji stworzone przez Samorząd,
  • niewielkie odległości od stolicy województwa Lublina (26 km) i lotniska – Port Lotniczy Lublin (38 km)
  • niewielkie odległości od Dorohuska leżącego na granicy z Ukrainą (110 km) oraz Terespola leżącego na granicy z Białorusią (134 km) – ułatwiające rozszerzenie działalności na rynki wschodnie,
  • chłonny rynek pracy,
  • funkcjonowanie w Lubartowie szeregu instytucji otoczenia biznesu,
  • przychylność władz miasta dla inwestorów.

Atrakcyjność Lubartowa do prowadzenia w nim biznesu uznało już ponad 2000 funkcjonujących tutaj podmiotów gospodarczych. Dzięki tej witrynie internetowej można nawiązać kontakt z tymi, które wyraziły wolę umieszczenia w naszej bazie danych.