Gmina Miasto Łęczyca: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Logistyka i transport, Magazyny i składy, Przemysł
Powierzchnia 4.9377 ha (49377 m2)
Województwo Łódzkie
Powiat powiat łęczycki
Miejscowość Łęczyca
Adres Lotnicza
Właściciel Własność prywatna
Plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Różnice poziomów terenu Nie
Ograniczenia wysokości budynków Nie

Komunikacja

Najbliższa autostrada A2
Odległość od autostrady 10 km - 25 km
Najbliższe lotnisko Łódź - Lublinek
Odległość od lotniska 25 km - 50 km
Odległość od bocznicy kolejowej poniżej 10 km

Media

Elektryczność na terenie Tak
Gaz na terenie Tak
Gaz: Wartość kaloryczna (MJ/m3) 35,368
Gaz: średnica rury (mm) 110
Gaz: dostępna objętość (m3/h) 1200
Woda na terenie Tak
Woda: Odległość przyłącza 20
Woda: dostępna objętość (m3/24h) 500
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: Odległość przyłącza 20
Kanalizacja: dostępna objętość (m3/h) 90
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Tak

Oferent: Gmina Miasto Łęczyca


Miasto Łęczyca położone jest w północnej części województwa łódzkiego. Znajduje się pośrodku obecnego powiatu łęczyckiego, bliżej jego południowej granicy. Miasto sąsiaduje bezpośrednio z dwoma gminami wiejskimi: Gminą Łęczyca i Gminą Góra św. Małgorzaty. Jest siedzibą władz miasta i powiatu. Swoją nazwę (Łęczyca - „miejsce wśród łąk”) miejscowość zawdzięcza prawdopodobnie charakterystycznemu położeniu wynikającemu z rzeźby terenu, systemu wód powierzchniowych oraz występującej tam roślinności. Na lokalizację miasta w obecnym obszarze miały wpływ przebiegające tamtędy ważne szlaki komunikacyjne, których rozwój przyczynił się do osadnictwa na pobliskim terenie (gród obronny). Historia Łęczycy sięga VI wieku, gdy w niedalekiej okolicy obecnego miasta powstał gród w Tumie. Pierwsze wzmianki o samej Łęczycy, nazywanej z łacińskiego Lancicia, datuje się na rok 1136. Łęczyca prawa miejskie otrzymała przed 1267 rokiem i stała się stolicą księstwa łęczyckiego. Przez kolejne stulecia miasto rozwijało się prężnie jako ośrodek handlowy i rzemieślniczy. Miasto Łęczyca ulokowana została na równinnym fragmencie wysoczyzny, obrysowanej od północy pradoliną, od wschodu doliną Bzury, od południa doliną rzeki Czartówki (Wróbliny), a od zachodu Miasto otwarte jest ku równinie wysoczyznowej i w tym kierunku przebiegała jego rozbudowa – osiedla bloków oraz domów jednorodzinnych. Główny akcent krajobrazu polodowcowego (pradolina przebiegająca równoleżnikowo) zwęża się u północnych granic miasta do 1,5 km, co musiało stanowić podstawę do wyznaczenia głównych szlaków komunikacyjnych północ – południe. Tutaj też ukształtował się przebiegający południkowo dział wodny, rozdzielający dorzecza Wisły i Odry.Miasto Łęczyca administracyjnie wchodzi w skład powiatu łęczyckiego i usytuowana jest nieopodal skrzyżowania głównych szlaków komunikacyjnych Polski (droga krajowa nr 1 i autostrada A2).

Kontakt


Gmina Miasto Łęczyca
ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel. 0 24 721 03 42
fax. 24 721 03 01
www.leczyca.info.pl