Urząd Miejski w Słomnikach: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Budownictwo mieszkaniowe
Powierzchnia 17.05 ha (170500 m2)
Województwo Małopolskie
Powiat powiat krakowski
Miejscowość Słomniki
Właściciel Własność gminna
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak

Komunikacja

Odległość od lotniska 25 km - 50 km
Odległość od bocznicy kolejowej poniżej 10 km

Media

Elektryczność na terenie Nie
Elektryczność: Odległość przyłącza 40
Elektryczność: Napięcie (kV) 15
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Nie
Woda: Odległość przyłącza 40
Kanalizacja na terenie Nie

Oferent: Urząd Miejski w Słomnikach


Gmina Słomniki jest położona w północnej części Województwa Małopolskiego, 25 km od Krakowa. Geograficznie jest to teren Wyżyny Miechowskiej. Powierzchnia gminy wynosi 111 km2, co stanowi ok. 9% powierzchni Powiatu Krakowskiego. Gminę zamieszkuje prawie 14 tysięcy mieszkańców. Gmina Słomniki to gmina wiejsko – miejska, w jej skład wchodzi miasto Słomniki i 25 sołectw. Miasto Słomniki jest położone w centrum gminy. Jest ośrodkiem skupiającym nie tylko największą liczbę mieszkańców (ok. 30%), ale również stanowi zaplecze edukacyjne, kulturalne, administracyjne i handlowo – usługowe.

Kontakt


Urząd Miejski w Słomnikach
T. Kościuszki 64 32-090 Słomniki
tel. 12-388-11-02
fax. 12-388-21-02
www.slomniki.pl