Gmina Suchy Dąb: Oferta inwestycyjna


Przeznaczenie oferty Budownictwo mieszkaniowe
Powierzchnia 2874 m2
Województwo Pomorskie
Powiat powiat gdański
Miejscowość Suchy Dąb
Właściciel Własność gminna
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak

Media

Gaz na terenie Nie

Oferent: Gmina Suchy Dąb


Gmina Suchy Dąb to gmina położona na Żuławach Gdańskich pomiędzy Trójmiastem a Tczewem (Gdańsk-23km, Tczew-17km), w pobliżu dróg nr 1 i nr 7 oraz szlaku kolejowego Północ-Południe. Gmina zajmuje obszar 8466 ha (84,66 km2) co stanowi 10,71% powierzchni powiatu). Położona jest w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu „Żuławy Gdańskie”. Usytuowanie gminy na Żuławach Gdańskich, obszarze o glebach należących do najżyźniejszych w skali całego kraju (mady brunatne i gleby murszowe) sprawia, że gmina nasza ma charakter głównie rolniczy, mogłoby to sugerować, że region naszej gminy jest nieciekawy pod względem turystyki …. Nic bardziej mylnego!!! Żuławy Gdańskie są obszarem gdzie na przestrzeni wielu wieków trwała nieustająca walka człowieka z wodą o pozyskanie ziemi pod uprawy rolnicze. To właśnie owa „walka” wywarła fundamentalny wpływ na krajobraz dzisiejszych Żuław w postaci rozbudowanej sieci kanałów i rowów melioracyjnych oraz różnorodności i wielości innych obiektów o charakterze wodnym i związanych z wodą budowli : hydrotechnicznych urządzeń regulacyjnych, jazów, przepustów itp.., a przede wszystkim przyczyniła się do tego, że żadna inna część regionu gdańskiego nie może równać się z Żuławami Gdańskimi (zwanymi także Żuławami Steblewskimi) pod względem nasycenia terenów wiejskich ciekawymi i wartościowymi obiektami architektonicznymi, rozmieszczonymi w unikatowym krajobrazie kulturowym, cechującym się harmonijnym wtopieniem w otoczenie efektów działalności ludzkiej. Licznie zachowane zabytki takie jak: domy podcieniowe z ozdobnymi drewnianymi gankami i werandami; ceglane i belkowo-ceglane kościoły, kompleks zamkowo-parkowy z XV wieku w miejscowości Grabiny-Zameczek, rzeka Motława, zachowane 3 pomniki przyrody, czy choćby najwyższe wzniesienie na obszarze całych Żuław (Grabiny-Zameczek 14,6m n.p.m.). te aspekty sprawiają, że Gmina nasza jest warta odwiedzenia, być może jednym z trzech szlaków turystycznych przebiegających przez obszar naszej małej ojczyzny…

Kontakt


Gmina Suchy Dąb
Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb
tel. 586828620
fax. 586828620 wew. 31
www.suchy-dab.pl