Gmina Kołbaskowo: Oferta inwestycyjna


Przeznaczenie oferty Usługi
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat powiat policki
Miejscowość Kołbaskowo
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak

Komunikacja

Najbliższa autostrada A6
Najbliższe lotnisko Szczecin - Goleniów

Oferent: Gmina Kołbaskowo


Gmina Kołbaskowo to jedna z najpiękniejszych i najatrakcyjniejszych gmin Pomorza Zachodniego, położona w bezpośredniej bliskości metropolii jaką jest Szczecin. Jest jedną z najdalej na zachód wysuniętych gmin w województwie Zachodniopomorskim. Jej powierzchnia wynosi 105,4 km2. Od zachodu granicę gminy wyznacza granica państwowa, od północy i północnego wschodu graniczy z miastem Szczecin i gminą Dobra, a od wschodu z gminą Gryfino. Gmina określana jest jako jedna z najbardziej zielonych gmin w kraju położona na tzw. Wale Bezleśnym na przepiekanie ukształtowanych i malowniczych Wzniesieniach Szczecińskich oraz w Dolinie Dolnej Odry. Najwyższym punktem Wału jest tzw. Mała Góra (88 m n.p.m.). W przeszłości cały ten teren porastały lasy, które zanikły na skutek rolniczej działalności człowieka. Obszar Międzyodrza zajmuje Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, w którym znajdują się 3 rezerwaty: Kurowskie Błota, Kanał Kwiatowy i Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem. Tereny leśne zajmują 7% powierzchni gminy, a użytki rolne 67%. Bliskość Szczecina stwarza gminie szanse stania się zapleczem usługowym. Pozwala oprzeć działalność gospodarczą na lokalnym potencjale, a jej efekty kierować do szerokiego grona nabywców Szczecina, sąsiednich regionów niemieckich, a nawet Berlina.

Kontakt


Gmina Kołbaskowo
72-001 Kołbaskowo
tel. 091 311 95 10 wew. 47
fax. 91 3119510 wew.22
www.kolbaskowo.pl