Gmina Kołbaskowo: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt zabudowany
Przeznaczenie oferty Usługi
Powierzchnia 6034 m2
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat powiat policki
Miejscowość Kołbaskowo
Właściciel Własność gminna
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Tak
Ograniczenia wysokości budynków Tak

Komunikacja

Najbliższa autostrada A6
Najbliższe lotnisko Szczecin - Goleniów

Media

Elektryczność na terenie Tak
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Tak
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Tak

Oferent: Gmina Kołbaskowo


Gmina Kołbaskowo to jedna z najpiękniejszych i najatrakcyjniejszych gmin Pomorza Zachodniego, położona w bezpośredniej bliskości metropolii jaką jest Szczecin. Jest jedną z najdalej na zachód wysuniętych gmin w województwie Zachodniopomorskim. Jej powierzchnia wynosi 105,4 km2. Od zachodu granicę gminy wyznacza granica państwowa, od północy i północnego wschodu graniczy z miastem Szczecin i gminą Dobra, a od wschodu z gminą Gryfino. Gmina określana jest jako jedna z najbardziej zielonych gmin w kraju położona na tzw. Wale Bezleśnym na przepiekanie ukształtowanych i malowniczych Wzniesieniach Szczecińskich oraz w Dolinie Dolnej Odry. Najwyższym punktem Wału jest tzw. Mała Góra (88 m n.p.m.). W przeszłości cały ten teren porastały lasy, które zanikły na skutek rolniczej działalności człowieka. Obszar Międzyodrza zajmuje Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, w którym znajdują się 3 rezerwaty: Kurowskie Błota, Kanał Kwiatowy i Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem. Tereny leśne zajmują 7% powierzchni gminy, a użytki rolne 67%. Bliskość Szczecina stwarza gminie szanse stania się zapleczem usługowym. Pozwala oprzeć działalność gospodarczą na lokalnym potencjale, a jej efekty kierować do szerokiego grona nabywców Szczecina, sąsiednich regionów niemieckich, a nawet Berlina.

Kontakt


Gmina Kołbaskowo
72-001 Kołbaskowo
tel. 091 311 95 10 wew. 47
fax. 91 3119510 wew.22
www.kolbaskowo.pl