Gmina Czaplinek: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Magazyny i składy
Powierzchnia 2.782 ha (27820 m2)
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat powiat drawski
Miejscowość Czaplinek
Właściciel Własność gminna
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak

Media

Gaz na terenie Nie
Gaz: Odległość przyłącza 1900
Gaz: Wartość kaloryczna (MJ/m3) 39,537
Gaz: średnica rury (mm) 250
Gaz: dostępna objętość (m3/h) 1500
Woda na terenie Nie
Woda: Odległość przyłącza 600
Woda: dostępna objętość (m3/24h) 400
Kanalizacja na terenie Nie
Kanalizacja: Odległość przyłącza 600
Kanalizacja: dostępna objętość (m3/h) 500

Oferent: Gmina Czaplinek


Gmina Czaplinek położona jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w centrum Pojezierza Drawskiego - krainy o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, jednocześnie strategicznym znaczeniu ekologicznym (źródliska rzek Przymorza i dorzecza Odry). Administracyjnie przynależy do Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie oraz Powiatu Drawskiego, z siedzibą w Drawsku Pomorskim. Zajmuje obszar o powierzchni 365 km2, zamieszkany przez ponad 12 tysięcy osób. Na terenie gminy jest 48 miejscowości wchodzących w skład 29 sołectw. Siedziba władz samorządu Gminy mieści się w Czaplinku. Gmina Czaplinek jest jednym z najciekawszych regionów fizyczno – geograficznych w Polsce, słynący z pięknej rzeźby terenu, czystych jezior i wspaniałych lasów. Łącznie wody zajmują aż około 10 % powierzchni gminy, a do najpiękniejszych jezior poza Drawskiem należą: Żerdno,Kaleńsko, Krzemno, Czaplino i wiele innych. Ogółem, na terenie gminy Czaplinek jest aż 47 jezior o powierzchni większej od 1 ha. Do najważniejszych rzek płynących przez ziemię czaplinecką zalicza się rzekę Drawę i rzekę Dobrzycę.

Kontakt


Gmina Czaplinek
Rynek 6 78-550 Czaplinek
tel. 94 3726254
fax. 94 3726201
www.czaplinek.pl