Gmina Czaplinek: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt zabudowany
Powierzchnia 2600 m2
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat powiat drawski
Miejscowość Czaplinek
Właściciel Własność gminna
Plan zagospodarowania przestrzennego Nie

Komunikacja

Odległość od lotniska powyżej 50 km

Media

Elektryczność na terenie Tak
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Tak
Kanalizacja na terenie Nie
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Tak

Oferent: Gmina Czaplinek


Gmina Czaplinek położona jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w centrum Pojezierza Drawskiego - krainy o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, jednocześnie strategicznym znaczeniu ekologicznym (źródliska rzek Przymorza i dorzecza Odry). Administracyjnie przynależy do Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie oraz Powiatu Drawskiego, z siedzibą w Drawsku Pomorskim. Zajmuje obszar o powierzchni 365 km2, zamieszkany przez ponad 12 tysięcy osób. Na terenie gminy jest 48 miejscowości wchodzących w skład 29 sołectw. Siedziba władz samorządu Gminy mieści się w Czaplinku. Gmina Czaplinek jest jednym z najciekawszych regionów fizyczno – geograficznych w Polsce, słynący z pięknej rzeźby terenu, czystych jezior i wspaniałych lasów. Łącznie wody zajmują aż około 10 % powierzchni gminy, a do najpiękniejszych jezior poza Drawskiem należą: Żerdno,Kaleńsko, Krzemno, Czaplino i wiele innych. Ogółem, na terenie gminy Czaplinek jest aż 47 jezior o powierzchni większej od 1 ha. Do najważniejszych rzek płynących przez ziemię czaplinecką zalicza się rzekę Drawę i rzekę Dobrzycę.

Kontakt


Gmina Czaplinek
Rynek 6 78-550 Czaplinek
tel. 94 3726254
fax. 94 3726201
www.czaplinek.pl