Miasto Ostrów Mazowiecka: Oferta inwestycyjna


Przeznaczenie oferty Centra handlowe, Centra sportowe i rekreacyjne
Województwo Mazowieckie
Powiat powiat ostrowski
Miejscowość Ostrów Mazowiecka
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak

Media

Elektryczność na terenie Tak
Gaz na terenie Tak
Woda na terenie Tak
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Nie

Oferent: Miasto Ostrów Mazowiecka


Miasto leży w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8, która w przyszłości ma stać się częścią trasy ekspresowej Via Baltica, oraz kilku dróg lokalnych. Położona jest w ważnym węźle dróg o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, ponieważ leży na szlaku handlowym w kierunku przejścia granicznego Ogrodniki. Węzeł ten tworzą drogi przynależne do krajowego, wojewódzkiego i powiatowego układu komunikacyjnego. Ostrów Mazowiecka zajmuje obszar 22 km kw i zamieszkuje ją około 24 tys. mieszkańców. Leży w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych, krajowych i regionalnych szlaków komunikacyjnych. Położenie przy drodze krajowej nr 8 Warszawa-Białystok (w przyszłości trasa ekspresowa Via-Baltica) wraz z miejską obwodnicą, zapewnia doskonałą dostępność komunikacyjną i stanowi gospodarczą szansę stania się POMOSTEM MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM EUROPY.

Kontakt


Miasto Ostrów Mazowiecka
3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 29/6795421
fax. 29/6795422
www.ostrowmaz.pl