Miasto Kock: Oferta inwestycyjna


Powierzchnia 50 ha (500000 m2)
Województwo Lubelskie
Powiat powiat lubartowski
Miejscowość Kock

Oferent: Miasto Kock


Kock i jego najbliższe okolice leżą na Niżu Polskim. Przez wielu geografów tereny gminy zaliczane są do krainy zwanej Małym Mazowszem. Ta kraina fizjograficzna jest częścią większego regionu — Niziny Mazowieckiej i leży w jej południowo-wschodniej części. Na wschodzie sąsiaduje ona z nieco bardziej urozmaiconym krajobrazowo Polesiem Lubelskim, a na północy z Niziną Podlaską. Przez Kock przebiegają droga ekspresowa S 19 z obwodnicą miasta oraz droga krajowa Nr 48. Gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim. Powierzchnia 100,62 km2. Liczba mieszkańców - 6952.

Kontakt


Miasto Kock
Jana Pawła II 21-150 Kock
tel. 81 8591004
fax. 81 8591059
www.kock.pl