Gmina Przykona: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Przemysł
Powierzchnia 9.5 ha (95000 m2)
Województwo Wielkopolskie
Powiat powiat turecki
Miejscowość Przykona
Adres Przemysłowa
Właściciel Własność gminna
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Nie
Ograniczenia wysokości budynków Tak

Komunikacja

Najbliższa autostrada A2
Odległość od autostrady 10 km - 25 km
Najbliższe lotnisko Łódź - Lublinek
Odległość od lotniska powyżej 50 km
Odległość od bocznicy kolejowej 25 km - 50 km

Media

Elektryczność na terenie Tak
Elektryczność: Napięcie (kV) 15
Elektryczność: dostępna moc (MW) 2
Gaz na terenie Nie
Gaz: Odległość przyłącza 500
Gaz: Wartość kaloryczna (MJ/m3) 39
Gaz: średnica rury (mm) 250
Woda na terenie Tak
Woda: dostępna objętość (m3/24h) 194
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: dostępna objętość (m3/h) 50
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Tak

Oferent: Gmina Przykona


Geograficznie Gmina Przykona należy do obszaru wschodniej wielkopolski i terytorialnie graniczy z województwem łódzkim. Leży przy drodze krajowej nr 72 Łódź - Uniejów - Turek – Konin – Poznań. Powierzchnia Gminy wynosi ogółem 11 093 ha, z czego 6 500 ha to grunty rolne. Atutami Gminy Przykona wpływającymi na przyjazność inwestycyjną są doskonale zlokalizowane tereny pod inwestycje przy drodze krajowej nr 72. Tereny przeznaczone są w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod aktywizację gospodarczą. Leżą na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych zapewniających łatwy dostęp do rynku konsumenckiego takich miast jak: Turek, Uniejów, Poddębice, Konin, Kalisz, Koło, Łódź i Poznań. Powierzchnia terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą na terenie Gminy Przykona wynosi około 50 ha, z czego 21,5 ha stanowi własność Gminy a pozostały obszar jest własnością prywatną. Maksymalna dostępna powierzchnia w jednym kawałku to 21,5 ha. Tereny stanowiące własność gminy zostały włączone w Podstrefę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Gmina Posiada także tereny inwestycyjne z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową z dopuszczeniem usług związanych z obsługą rekreacji oraz obiektów infrastruktury technicznej.

Kontakt


Gmina Przykona
Szkolna 7 62-731 Przykona
tel. 63 279 10 10
fax. 63 279 10 22
www.przykona.pl