Gmina Latowicz: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Budownictwo mieszkaniowe
Powierzchnia 2032 m2
Specjalna strefa ekonomiczna Nie
Województwo Mazowieckie
Powiat powiat miński
Miejscowość Wielgolas
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Różnice poziomów terenu Nie
Ograniczenia wysokości budynków Nie

Komunikacja

Najbliższa autostrada A2
Odległość od autostrady 10 km - 25 km
Czas dojazdu do autostrady 10 minut - 30 minut
Najbliższa droga ekspresowa S17
Odległość od drogi ekspresowej 25 km - 50 km
Czas dojazdu do drogi ekspresowej 30 minut - 60 minut
Najbliższe lotnisko Warszawa - Okęcie
Odległość od lotniska powyżej 50 km
Czas dojazdu do lotniska powyżej 60 minut
Odległość od bocznicy kolejowej 25 km - 50 km
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej 10 minut - 30 minut

Media

Elektryczność na terenie Nie
Elektryczność: Możliwość podłączenia Tak
Elektryczność: Odległość przyłącza 170
Gaz na terenie Nie
Gaz: Możliwość podłączenia Nie
Woda na terenie Nie
Woda: Możliwość podłączenia Tak
Woda: Odległość przyłącza 120
Kanalizacja na terenie Nie
Kanalizacja: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Nie

Oferent: Gmina Latowicz


Gmina Latowicz położona jest w centralo-wschodniej części Polski, w województwie mazowieckim, powiecie mińskim. Odległości od najważniejszych miejscowości w rejonie wynoszą: 67 km od Warszawy, 27 km od Mińska Mazowieckiego, 43 km od Siedlec i 47 km od Łukowa.

Główną arterią komunikacyjną przebiegającą przez gminę jest droga wojewódzka 802 Mińsk Mazowiecki-Seroczyn, którą uzupełnia szereg dróg powiatowych oraz gminnych.

Najbliższa droga ekspresowa nr 2 oraz autostrada A2 znajdują się na północ w odległości ok 25 km, od miejscowości gminnej Latowicz. Natomiast port lotniczy Warszawa-Okęcie w odległości ok 73 km, a port morski Gdańsk ok 400 km.

Gmina jest w pełni zwodociągowana, sieć gazociągowa znajduje się we wschodniej części gminy, natomiast sieć kanalizacyjna w dwóch największych miejscowościach tj. Latowiczu i Wielgolesie, w pozostałych miejscowościach budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Gmina liczy 5,5 tys. mieszkańców, a jej powierzchnia wynosi 114 km2. W sektorze zatrudnienia kluczową rolę odgrywa rolnictwo. Producenci rolni zajmują się głównie produkcją mleka. Produkcja rolna gminy jest doskonałym zapleczem dla sektora przetwórstwa żywności. W regionie jest nadal wiele miejsca zarówno dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa, jak i przemysłu uzależnionego od gospodarki rolnej.

Na terenie gminy znaczny procent stanowią gleby o wyższej klasie bonitacyjnej. Wynikiem tego było powstanie zagłębia czosnkowego, a jedna z odmian czosnku nosi nazwę latowickiej. Czosnek latowicki wpisany jest na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz promowany logiem Dziedzictwo Kulturalne Mazowsza, potwierdzającym jakość tradycyjnej i innowacyjnej żywności, która promuje tradycje regionu. Marynowany czosnek latowicki w 2012 r. otrzymał Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Na terenie gminy znajdują się 3 szkoły, 3 boiska sportowe, 2 ośrodki zdrowia, 2 punkty apteczne, apteka, bank, firma transportowa, prywatne zakłady usługowe oraz sklepy. Ponadto kręcone były zdjęcia do serialu „Ranczo”. Można tu zobaczyć serialowy Urząd Gminy, dom Wójta, posterunek Policji, czy też restaurację „U Japycza”

Obecnie nieskażone przemysłem środowisko przyrodnicze, rolnicze krajobrazy, naturalne kompleksy leśne, malownicza dolina rzeki Świder zachęcają do wypoczynku.

Kontakt


Gmina Latowicz
ul. Rynek 6 05-334 Latowicz
tel. 25/ 752 10 90
fax. 25/ 752 10 90
www.gmina-latowicz.pl