Miasto Koszalin: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Usługi, Magazyny i składy, Produkcja nieuciążliwa
Powierzchnia 4220 m2
Specjalna strefa ekonomiczna Tak
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat Koszalin
Miejscowość Koszalin
Adres ul. BoWiD
Właściciel Własność skarbu państwa
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Nie
Ograniczenia wysokości budynków Tak

Komunikacja

Najbliższa autostrada A1
Odległość od autostrady powyżej 50 km
Czas dojazdu do autostrady powyżej 60 minut
Najbliższa droga ekspresowa S6
Najbliższe lotnisko Szczecin - Goleniów
Odległość od lotniska powyżej 50 km
Czas dojazdu do lotniska powyżej 60 minut
Odległość od bocznicy kolejowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej poniżej 10 minut

Media

Elektryczność na terenie Tak
Elektryczność: Możliwość podłączenia Tak
Elektryczność: Odległość przyłącza 100
Elektryczność: Napięcie (kV) 110
Elektryczność: dostępna moc (MW) 30
Gaz na terenie Tak
Gaz: Możliwość podłączenia Tak
Gaz: Odległość przyłącza 100
Gaz: Wartość kaloryczna (MJ/m3) 31
Gaz: średnica rury (mm) 150
Gaz: dostępna objętość (m3/h) 1000
Woda na terenie Tak
Woda: Możliwość podłączenia Tak
Woda: Odległość przyłącza 100
Woda: dostępna objętość (m3/24h) 5000
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja: Odległość przyłącza 100
Kanalizacja: dostępna objętość (m3/h) 5000
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Tak

Oferent: Miasto Koszalin


 

Podstrefa „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została ustanowiona 22.10.2003 r. na powierzchni 22ha. Jej obszar został czterokrotnie powiększony – w roku 2006, 2007, 2012 oraz dnia 7 stycznia 2015 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące poszerzenia terenów Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i utworzeniu nowych podstref: w tym w Koszalinie o teren położony w rejonie ulic Lechicka/Szczecińska oraz pomiędzy ul. Strefową/Cegielskiego, teren ten zostanie uzbrojony do 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Powierzchnia obecnej Podstrefy to: 150,1655 ha z czego 59 ha to tereny do zagospodarowania.

Łącznie na terenie Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej otrzymało 25 inwestorów.

Preferencje i ulgi podatkowe dla Firmy jeżeli uzyska od Zarządzającego Strefą zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (pomoc Przedstawiciela Urzędu w uzyskaniu i przejściu całego procesu):

Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli:

Rada Miejska w Koszalinie całkowicie zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle na terenie Strefy w Koszalinie w ramach pomocy de minimis do 200 tys. Euro (http://www.bip.koszalin.pl/?a=21984). Przedsiębiorca (właściciel terenu) posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności może korzystać ze zwolnienia.

Zwolnienia od podatku dochodowego

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy. Poniżej ustalone wartości maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, tj.:

  • 35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób);

  • 45% dla średniego (zatrudniającego do 250 osób);

  • 55% dla mikro (zatrudniającego do 10 osób) i małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników)

http://www.koszalin.pl/pl/invest-offers/podstrefa-koszalin-ssse

Kontakt


Miasto Koszalin
Urząd Miejski Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia ul. Rynek Staromiejski 6-7 75 – 007 Koszalin
tel. +48 94 348 87 93
fax. +48-94-348-87-92
www.koszalin.pl