Miasto Gniezno: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Przemysł
Powierzchnia 18.9321 ha (189321 m2)
Specjalna strefa ekonomiczna Tak
Województwo Wielkopolskie
Powiat powiat gnieźnieński
Miejscowość Gniezno
Adres ul. H.Cegielskiego
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Tak
Ograniczenia wysokości budynków Nie

Komunikacja

Najbliższa autostrada A2
Odległość od autostrady 25 km - 50 km
Czas dojazdu do autostrady 10 minut - 30 minut
Najbliższa droga ekspresowa S5
Odległość od drogi ekspresowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do drogi ekspresowej poniżej 10 minut
Najbliższe lotnisko Poznań - Ławica
Odległość od lotniska powyżej 50 km
Czas dojazdu do lotniska 30 minut - 60 minut
Odległość od bocznicy kolejowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej poniżej 10 minut

Media

Elektryczność na terenie Tak
Elektryczność: Możliwość podłączenia Tak
Elektryczność: Odległość przyłącza 100
Gaz na terenie Tak
Gaz: Możliwość podłączenia Tak
Gaz: Odległość przyłącza 100
Gaz: Wartość kaloryczna (MJ/m3) 36
Gaz: średnica rury (mm) 180
Woda na terenie Tak
Woda: Możliwość podłączenia Tak
Woda: Odległość przyłącza 100
Kanalizacja na terenie Nie
Kanalizacja: Możliwość podłączenia Nie
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Nie

Oferent: Miasto Gniezno


Gniezno położone jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych m.in. drogi ekspresowej S5 z Wrocławia przez Poznań - Gniezno - Bydgoszcz do Gdańska i drogi nr 15 z Trzebnicy przez Gniezno - Toruń - Ostródę i dalej do Olsztyna. Gniezno oddalone jest także 20 km od autostrady A2 (węzeł Września). W chwili obecnej miasto Gniezno oferuje potencjalnym inwestorom kilkadziesiąt hektarów terenów pod inwestycje. Składają się na nie obszary zarówno przeznaczone pod przemysł i usługi jak również pod zabudowę mieszkaniową. Tereny te zlokalizowane są w różnych częściach miasta. Atutem Gniezna jest doskonała dostępność komunikacyjna, dobrze rozwinięty system szkolnictwa zawodowego i wyższego. Inwestowaniu w Gnieźnie sprzyja wiele czynników z których najważniejszymi są: - bliskość autostrady A2 i drogi ekspresowej nr S5 , - bliskość międzynarodowego lotniska (Poznań Ławica 60 km), - szkoły wyższe (w tym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa o prolu inżynieryjnym), - szkoły średnie o prolach technicznych takich jak: elektryk, elektronik, mechanik, ślusarz, technik geodeta, technik inżynierii środowiska, - położenie w dobrze rozwiniętym ekonomicznie województwie, ekologicznie czystym i jednocześnie atrakcyjnym turystycznie, - niższe koszty zatrudnienia i życia w porównaniu do dużych ośrodków miejskich, - bogata baza noclegowa, -lokalizacja znanych rm międzynarodowych w tym: Panasonic Energy Poland S.A., NB Polska (Velux), Kirchhoff Sp. z o.o., Tex Year Europe Sp. z o.o. - wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, - dobry dostęp do szkół, szpitali i wiele miejsc spędzania czasu wolnego, -bogata infrastruktura otoczenia biznesu, - działalność na obszarze strefy ekonomicznej (Podstrefa Gniezno).

Kontakt


Miasto Gniezno
ul. Lecha 6 62 200 Gniezno
tel. +48 61 426 04 47
fax. +48 61 426 05 00
www.gniezno.eu