Gmina Sitkówka-Nowiny: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Budownictwo mieszkaniowe
Powierzchnia 1000 m2
Specjalna strefa ekonomiczna Nie
Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kielce
Miejscowość Zgórsko
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Nie
Ograniczenia wysokości budynków Nie

Komunikacja

Najbliższa autostrada A1
Odległość od autostrady powyżej 50 km
Czas dojazdu do autostrady powyżej 60 minut
Najbliższa droga ekspresowa S7
Odległość od drogi ekspresowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do drogi ekspresowej poniżej 10 minut
Najbliższe lotnisko Kraków - Balice
Odległość od lotniska powyżej 50 km
Czas dojazdu do lotniska powyżej 60 minut
Odległość od bocznicy kolejowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej poniżej 10 minut

Media

Elektryczność na terenie Tak
Elektryczność: Możliwość podłączenia Tak
Gaz na terenie Tak
Gaz: Możliwość podłączenia Tak
Woda na terenie Tak
Woda: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Nie

Oferent: Gmina Sitkówka-Nowiny


Gmina Sitkówka-Nowiny jest jedną z najmniejszych gmin pod względem obszarowym w województwie świętokrzyskim. Obszar Gminy, na którym żyje ponad 7550 mieszkańców, zajmuje powierzchnię 45,6 km², z czego 19,03 km² stanowią lasy i grunty leśne. Pomimo to jest prężnie działającym ośrodkiem gospodarczym. Gmina jest gminą wiejską o charakterze przemysłowym. Swoją gospodarkę opiera w znacznej mierze o przemysł wydobywczy, bazujący na surowcach naturalnych gminy (wapienie dolomitowe, dolomity i margle). Swoje kopalnie na terenie gminy mają zlokalizowane firmy o charakterze międzynarodowym: Dyckerhoff sp. z o.o. (złoże Kowala), Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. (złoża: Kowala Mała, Radkowice-Podwole Północ) oraz Zakład Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” S.A. (złoże Trzuskawica). Ponadto w gminie funkcjonuje cementownia „Nowiny”. Gmina Sitkówka-Nowiny to doskonała lokalizacja dla rozwoju biznesu – zarówno dla mikro-, jak i makroprzedsiębiorców. Przemawia za tym m.in. lokalna społeczność o dużym potencjale zapewniająca konkurencyjne warunki rynkowe oraz otwarta polityka władz samorządowych wspierająca działalność przedsiębiorców na każdym etapie inwestycji. Na szczególną uwagę zasługuje kompleksowe przygotowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w media: wodociąg, gazociąg, kanalizację deszczową, sanitarną, gazociąg, a także drogi, ciągi piesze oraz oświetlenie terenu. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Kielc zapewnia przedsiębiorcom działającym na jej terenie dostęp do instytucji otoczenia biznesu, które mają swoje siedziby lub funkcjonują w stolicy województwa świętokrzyskiego. Kielce są również liczącym się w kraju ośrodkiem akademickim, zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych, co stanowi pozytywny aspekt z punktu widzenia potencjału ludzkiego gminy. Gmina leży przy ważnych szlakach komunikacji krajowej i międzynarodowej, co odgrywa ogromną rolę w obszarze  przemysłowym. Przez centralną część gminy przebiega droga wojewódzka, natomiast w zachodniej jej części znajduje się droga krajowa międzynarodowa o charakterze tranzytowym. Jest tu także jedno z najważniejszych połączeń kolejowych województwa świętokrzyskiego – linia kolejowa nr 8 relacji Warszawa – Kraków. Gmina Sitkówka-Nowiny oferuje optymalne warunki zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu oraz uzbrojeniu terenów przemysłowych stanowi niezwykle atrakcyjną ofertę w tej części regionu. Ze swojej strony gmina Sitkówka-Nowiny oferuje potencjalnym inwestorom pomoc formalno-prawną oraz udogodnienia, w tym m.in. zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Zapewnia również promocję podejmowanych działań gospodarczych i wsparcie przedsiębiorców, m.in. poprzez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”, której celem jest rozwój gospodarczy obszaru poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, pobudzanie aktywności zawodowej i działania przyciągające inwestorów zewnętrznych. Obecnie przeprowadzane są przetargi ustne nieograniczone, których celem jest sprzedaż 30 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr od 197/7 do 197/36. Nieruchomości te są położone w miejscowości Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny (w bliskim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Pod Lasem). Przetargi ustne nieograniczone zostaną przeprowadzone w dniach 15 i 16 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (sala konferencyjna) 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25. Warunki przystąpienia i przeprowadzenia każdego z przetargów znajdują się w ogłoszeniu o ww. przetargach, które zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz na stronach internetowych www.nowiny.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.nowiny.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 33 lub pod numerem tel. (0-41) 347 50 70, (0-41) 347 50 71. Serdecznie zapraszamy do gminy Sitkówka-Nowiny!

Kontakt


Gmina Sitkówka-Nowiny
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny ul. Białe Zagłębie 25 26-052 Nowiny
tel. 41/347-50-00
fax. 41/347-50-11
www.nowiny.com.pl