Płużnica: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Przemysł, Logistyka i transport, Centra biurowe, Usługi, Magazyny i składy, Produkcja nieuciążliwa
Powierzchnia 22.2 ha (222000 m2)
Specjalna strefa ekonomiczna Nie
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat powiat wąbrzeski
Miejscowość Bartoszewice
Adres Bartoszewice
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Tak
Ograniczenia wysokości budynków Tak

Komunikacja

Najbliższa autostrada A1
Odległość od autostrady poniżej 10 km
Czas dojazdu do autostrady poniżej 10 minut
Najbliższa droga ekspresowa S5
Odległość od drogi ekspresowej 10 km - 25 km
Czas dojazdu do drogi ekspresowej 10 minut - 30 minut
Najbliższe lotnisko Bydgoszcz - Szwederowo
Odległość od lotniska powyżej 50 km
Czas dojazdu do lotniska powyżej 60 minut
Odległość od bocznicy kolejowej 10 km - 25 km
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej poniżej 10 minut

Media

Elektryczność na terenie Tak
Elektryczność: Napięcie (kV) 15
Elektryczność: dostępna moc (MW) 2,5
Gaz na terenie Tak
Gaz: Wartość kaloryczna (MJ/m3) 34
Gaz: średnica rury (mm) 180
Gaz: dostępna objętość (m3/h) 100
Woda na terenie Tak
Woda: dostępna objętość (m3/24h) 100
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: dostępna objętość (m3/h) 100
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Tak

Oferent: Płużnica


Gmina Płużnica jest położona na ziemi chełmińskiej, w województwie kujawsko-pomorskim. Ma dogodne usytuowanie ze względu na bliskość Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza. W 2015 roku gmina Płużnica zakończyła budowę Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - terenów oddalonych o 6 km od węzła autostrady A1. W ramach zadania zakupiliśmy grunt, wybudowaliśmy drogi, ścieżki pieszo-rowerowe, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć: wodociągową, energetyczną, gazową oraz światłowodową. Powyższe działania miały na celu stworzenie bardzo dobrych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Zależało nam na rozwiązaniu wszelkich kwestii problemowych związanych z infrastrukturą techniczną w taki sposób, aby inwestorzy nie musieli ponosić kosztów z tym związanych i tracić na to czasu. Działki inwestycyjne są do nabycia bezpośrednio od gminy po preferencyjnych stawkach. Oferujemy zakup w cenie od 20 zł za m2 lub dzierżawę w cenie 2 000 zł za 1 ha rocznie. Dodatkową zachętą dla inwestorów są zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres 5 lat. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje, które pozwolą nam dostosować naszą ofertę do Państwa oczekiwać i potrzeb. Zachęcam więc do kontaktu i zapraszam do inwestowania na terenie gminy Płużnica!

Kontakt


Płużnica
87-214 Płużnica
tel. +48 881 468 885
fax. (56) 687 52 04
http://www.pluznica.pl