gmina Narewka: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Turystyka, Gastronomia, Usługi
Powierzchnia 10 ha (100000 m2)
Specjalna strefa ekonomiczna Nie
Województwo Podlaskie
Powiat powiat hajnowski
Miejscowość Nowa Łuka
Adres Nowa Łuka ul. Stary Dwór
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Tak
Ograniczenia wysokości budynków Tak

Komunikacja

Najbliższa autostrada A2
Odległość od autostrady powyżej 50 km
Czas dojazdu do autostrady powyżej 60 minut
Najbliższa droga ekspresowa S8
Odległość od drogi ekspresowej powyżej 50 km
Czas dojazdu do drogi ekspresowej 30 minut - 60 minut
Najbliższe lotnisko Warszawa - Okęcie
Odległość od lotniska powyżej 50 km
Czas dojazdu do lotniska powyżej 60 minut
Odległość od bocznicy kolejowej 10 km - 25 km
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej 10 minut - 30 minut

Media

Elektryczność na terenie Tak
Elektryczność: Możliwość podłączenia Tak
Elektryczność: Odległość przyłącza 1,0
Elektryczność: Napięcie (kV) 220
Gaz na terenie Nie
Gaz: Możliwość podłączenia Nie
Woda na terenie Tak
Woda: Możliwość podłączenia Tak
Woda: Odległość przyłącza 1
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja: Odległość przyłącza 1

Oferent: gmina Narewka


GMINA NAREWKA

Zielona Kraina Dobrych Wiatrów”

Komunikacja i położenie:

Gmina wiejska – 3800 mieszkańców

Bliskie sąsiedztwo z Białorusią

powiat hajnowski, woj. podlaskie

Odległość i czas dojazdu:

Miasto wojewódzkie – Białystok – 60 km – 1 godz

Lotnisko – Warszawa – 250 km – ok 3 godz

Droga krajowa – Białystok – Bobrowniki – 50 km – 45 min

Gmina Narewka położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Od wschodu granica państwa oddziela ją od Białorusi. Od południa gmina Narewka graniczy z gminą Białowieża, od południowego zachodu - z gminą Hajnówka, od zachodu - z gminą Narew, a od północy - z gminą Michałowo. W północnej części gminy znajduje się zbiornik wodny Siemianówka, o powierzchni 3250 ha, który jest zaliczany do jednego z największych akwenów w kraju. Stanowi on dużą atrakcję turystyczną, a także atrakcję dla wędkarzy i uprawiających sporty wodne. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 33948 ha (339 km2). Liczy ona 23 sołectwa, 43 miejscowości. W strukturze powierzchni dominują lasy, stanowiące 60%, następnie użytki rolne (23%), tereny pozostałe (17%). Gminę Narewka zamieszkuje 3800 osób, co stanowi ok. 9 % ludności powiatu hajnowskiego. Średnie zaludnienie wynosi 12 mieszkańców na 1 km2. Gmina Narewka jest położona w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Puszczy Białowieskiej”, a w jej granicach znajduje się część Białowieskiego Parku Narodowego oraz inne formy ochrony przyrody w tym rezerwaty. Przez środek gminy przebiega malownicza rzeka Narewka, która jest głównym szlakiem kajakowym z Puszczy Białowieskiej w kierunki rzeki Narew. W granicach gminy przebiega wiele kilometrów wyznaczonych i oznakowanych szlaków rowerowych, pieszych i nordic walking oraz szlak Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy, z miejscami postoju i obsługi rowerów. W sezonie zimowym można skorzystać z wytyczonych szlaków do nart biegowych, z licznie rozmieszczonych miejsc ogniskowych, kuligów, a na zamarzniętym zbiorniku wodnym Siemianówka z bojerów.

Gmina Narewka posiada w swojej ofercie tereny inwestycyjne pod działalność turystyczną (hotelową, pensjonatową i letniskową) w rejonie akwenu Siemianówka oraz innych miejscowościach położonych w sąsiedztwie leśnych kompleksów Puszczy Białowieskiej. Są to działki uzbrojone w niezbędną infrastrukturę komunalną - drogi, wodociągi, kanalizację, sieć energetyczną, infrastrukturę telekomunikacyjną.

Gmina Narewka jest położona w odległości 250 km od portu lotniczego w Warszawie, 60 km od Białegostoku, a droga krajowa Nr 65 Białystok – Bobrowniki znajduje się w odległości 50 km. Przez teren gminy przebiega sieć kolejowa szerokotorowa łącząca Polskę z Białorusią.

Urząd Gminy Narewka ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka tel. 85/ 682-98-80, fax: 85/ 682-98-85 www.narewka.pl e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

gmina@narewka.pl

 

Kontakt


gmina Narewka
ul. Białowieska 1 17-220 Narewka pow. hajnowski woj.podlaski
tel. 85 682 98 80
fax. 85 682 98 85
www.narewka.pl