Piotrków Trybunalski: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Przemysł, Logistyka i transport, Usługi, Magazyny i składy, Aktywizacja gospodarcza, Rzemiosło produkcyjne
Powierzchnia 2.2382 ha (22382 m2)
Specjalna strefa ekonomiczna Nie
Województwo Łódzkie
Powiat Piotrków Trybunalski
Miejscowość Piotrków Trybunalski
Adres Cała - dzierżawa 10 gr/m2
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Dzierżawa
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Nie
Ograniczenia wysokości budynków Tak

Komunikacja

Najbliższa autostrada A1
Odległość od autostrady poniżej 10 km
Czas dojazdu do autostrady poniżej 10 minut
Najbliższa droga ekspresowa S8
Odległość od drogi ekspresowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do drogi ekspresowej poniżej 10 minut
Najbliższe lotnisko Łódź - Lublinek
Odległość od lotniska 25 km - 50 km
Czas dojazdu do lotniska 30 minut - 60 minut
Odległość od bocznicy kolejowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej poniżej 10 minut

Media

Elektryczność na terenie Nie
Elektryczność: Możliwość podłączenia Tak
Elektryczność: Odległość przyłącza 130
Gaz na terenie Nie
Gaz: Możliwość podłączenia Tak
Gaz: Odległość przyłącza 130
Gaz: Wartość kaloryczna (MJ/m3) 33,7
Gaz: średnica rury (mm) 100
Woda na terenie Nie
Woda: Możliwość podłączenia Tak
Woda: Odległość przyłącza 130
Woda: dostępna objętość (m3/24h) 864
Kanalizacja na terenie Nie
Kanalizacja: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja: Odległość przyłącza 130

Oferent: Piotrków Trybunalski


Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 75 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa jest jego lokalizacja w centrum Polski, przy biegnącej wzdłuż jego zachodniej granicy autostradzie A1. Piotrków jest usytuowany na skrzyżowaniu głównych dróg krajowych i międzynarodowych. Atrakcyjność inwestycyjną miasta podnosi dodatkowo lokalne lotnisko z 1000 metrowym utwardzonym pasem startowym dla samolotów kategorii dyspozycyjnej.

  • Lokalne ulgi inwestycyjne Firmy inwestujące w Piotrkowie Trybunalskim mogą ubiegać się o przyznanie ulg inwestycyjnych w postaci zwolnień w podatku od nieruchomości. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest: -   na okres 1 roku utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wysokości co najmniej 300.000zł -   na okres 2 lata utworzenie co najmniej 10 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wysokości co najmniej 600.000zł -   na okres 3 lata utworzenie co najmniej 25 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wysokości co najmniej 1.500.000zł.
  • ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Podstrefa Piotrków Trybunalski Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej korzystają z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu: - nowej inwestycji - utworzenia nowych miejsc pracy POZIOM  POMOCY  PUBLICZNEJ - 55%  dla małych przedsiębiorstw - 45%  dla średnich przedsiębiorstw - 35%  dla dużych przedsiębiorstw
  • PIOTRKOWSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ -  preferencyjna stawka dzierżawy - 10 groszy/m2. Okres dzierżawy wynosi 10 lat. Szczegółowe zasady funkcjonowania Strefy określa Regulamin Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. W skład PSAG wchodzą następujące obszary:
  • Obszar o powierzchni 0,8101 ha, zlokalizowany przy ul. Rakowskiej 17a, obr. 16 nr działek: 111/3, 124, 112/3, 125, 113/3, 126, 114/3, 127, 115/3, 116/3, 117/3, 118/3, 119/3, 120/3.
  • Obszar o powierzchni 1,2619 ha, zlokalizowany przy Sulejowskiej 130, obr. 36 nr działek: 380/20, 380/22, 380/18, 369/9 - działka w użytkowaniu wieczystym. Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego za dzierżawę wynosi 1.261,90 zł netto. WYDZIERŻAWIONY
  • Obszar o powierzchni 2,2382 ha, zlokalizowany przy ul. Całej, obr. 4 nr działki 15/5. Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego za dzierżawę wynosi 2.238,20 zł netto. widok nieruchomości (Google Street View) - kliknij  TUTAJ TERMIN PRZETARGU - 26.08.2016 r.
  • Obszar o powierzchni 1,5036 ha, zlokalizowany przy ul. Nowowiejskiej 24, obr. 3 nr działki 161.  WYDZIERŻAWIONY
  • Obszar o powierzchni 0,9509 ha, zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 264, obr. 25 nr działek: 319/4, 43/2. WYDZIERŻAWIONY
 

Kontakt


Piotrków Trybunalski
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28
tel. 48 44 7321875
fax. 48 44 7321875
www.piotrkow.pl