Gmina Środa Wielkopolska: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Centra handlowe, Centra sportowe i rekreacyjne, Centra sportowe i rekreacyjne, Turystyka
Powierzchnia 4.2 ha (42000 m2)
Województwo Wielkopolskie
Powiat powiat średzki
Miejscowość Środa Wielkopolska
Właściciel Własność gminna
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak

Komunikacja

Odległość od lotniska 25 km - 50 km

Media

Elektryczność na terenie Nie
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Nie
Kanalizacja na terenie Nie

Oferent: Gmina Środa Wielkopolska


ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH Od 1999 roku Środa Wielkopolska jest jednym z 35 miast powiatowych województwa wielkopolskiego. Powiat średzki zajmuje obszar 623,2 km2. Obszar gminy stanowi 33,23 % obszaru powiatu i 0,69 % obszaru województwa wielkopolskiego. Gmina Środa Wielkopolska położona jest w centralnej części województwa wielkopolskiego. Jest największą i jedyną miejsko-wiejską gminą powiatu średzkiego. Środa Wielkopolska leży na terenach, które są tylko w niewielkim stopniu zróżnicowane pod względem wysokości nad poziomem morza. Najdłuższą rzeką gminy jest Moskawa. Jej dopływem jest Struga Średzka, która od strony południowo-zachodniej tworzy rozległe Bagna Średzkie - obszar chronionego krajobrazu, w którym spotkać można rzadkie i znajdujące się pod ochroną gatunki ptaków, między innymi: czaple, łabędzie nieme, perkozy, mewy śmieszki, czajki i remizy. Jedynym reprezentantem wód powierzchniowych stojących jest sztuczny zbiornik wodny powstały w latach 1968–1971 przez spiętrzenie wód rzeki Moskawy w północnej części miasta Środa Wielkopolska. Ma on powierzchnię geodezyjną 47,7 ha. Jazy pozwalają na piętrzenie wody w celu nawadniania podsiąkowego lub ujęć bezpośrednich. Powierzchnia zalewu w zależności od napełnienia waha się w granicach 22,9 do 45 ha. Zbiornik powstał w celu zwiększenia retencji, a także dla potrzeb rolnictwa, przemysłu i służb przeciwpożarowych. Akwen spełnia jednak głównie rolę zaplecza rekreacyjnego dla potrzeb mieszkańców Środy Wielkopolskiej. Na jego lewym brzegu, blisko zapory czołowej (jeszcze w granicach administracyjnych miasta Środa Wielkopolska), znajduje się ośrodek sportowy. Lasy i zadrzewienia zajmują 6,70% ogólnej powierzchni gminy Środa Wielkopolska.

Kontakt


Gmina Środa Wielkopolska
Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 28 677 00
fax.