Gmina Środa Wielkopolska: Oferta inwestycyjna


Województwo Wielkopolskie
Powiat powiat średzki
Miejscowość Środa Wielkopolska
Adres Czerwonego Krzyża
Właściciel Własność gminna
Plan zagospodarowania przestrzennego Nie

Media

Elektryczność na terenie Tak
Gaz na terenie Tak
Woda na terenie Tak
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Tak

Oferent: Gmina Środa Wielkopolska


ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH Od 1999 roku Środa Wielkopolska jest jednym z 35 miast powiatowych województwa wielkopolskiego. Powiat średzki zajmuje obszar 623,2 km2. Obszar gminy stanowi 33,23 % obszaru powiatu i 0,69 % obszaru województwa wielkopolskiego. Gmina Środa Wielkopolska położona jest w centralnej części województwa wielkopolskiego. Jest największą i jedyną miejsko-wiejską gminą powiatu średzkiego. Środa Wielkopolska leży na terenach, które są tylko w niewielkim stopniu zróżnicowane pod względem wysokości nad poziomem morza. Najdłuższą rzeką gminy jest Moskawa. Jej dopływem jest Struga Średzka, która od strony południowo-zachodniej tworzy rozległe Bagna Średzkie - obszar chronionego krajobrazu, w którym spotkać można rzadkie i znajdujące się pod ochroną gatunki ptaków, między innymi: czaple, łabędzie nieme, perkozy, mewy śmieszki, czajki i remizy. Jedynym reprezentantem wód powierzchniowych stojących jest sztuczny zbiornik wodny powstały w latach 1968–1971 przez spiętrzenie wód rzeki Moskawy w północnej części miasta Środa Wielkopolska. Ma on powierzchnię geodezyjną 47,7 ha. Jazy pozwalają na piętrzenie wody w celu nawadniania podsiąkowego lub ujęć bezpośrednich. Powierzchnia zalewu w zależności od napełnienia waha się w granicach 22,9 do 45 ha. Zbiornik powstał w celu zwiększenia retencji, a także dla potrzeb rolnictwa, przemysłu i służb przeciwpożarowych. Akwen spełnia jednak głównie rolę zaplecza rekreacyjnego dla potrzeb mieszkańców Środy Wielkopolskiej. Na jego lewym brzegu, blisko zapory czołowej (jeszcze w granicach administracyjnych miasta Środa Wielkopolska), znajduje się ośrodek sportowy. Lasy i zadrzewienia zajmują 6,70% ogólnej powierzchni gminy Środa Wielkopolska.

Kontakt


Gmina Środa Wielkopolska
Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 28 677 00
fax.