Powiat Myszkowski: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Usługi, Produkcja nieuciążliwa
Powierzchnia 40.088 ha (400880 m2)
Specjalna strefa ekonomiczna Nie
Województwo Śląskie
Powiat powiat myszkowski
Miejscowość Myszków
Adres ul.Pułaskiego
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Nie
Ograniczenia wysokości budynków Nie

Komunikacja

Najbliższa autostrada A1
Odległość od autostrady 10 km - 25 km
Czas dojazdu do autostrady 10 minut - 30 minut
Najbliższa droga ekspresowa S1
Odległość od drogi ekspresowej 10 km - 25 km
Czas dojazdu do drogi ekspresowej poniżej 10 minut
Najbliższe lotnisko Katowice - Pyrzowice
Odległość od lotniska 10 km - 25 km
Czas dojazdu do lotniska 10 minut - 30 minut
Odległość od bocznicy kolejowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej poniżej 10 minut

Media

Elektryczność na terenie Nie
Elektryczność: Możliwość podłączenia Tak
Elektryczność: Odległość przyłącza 100
Elektryczność: Napięcie (kV) 15
Gaz na terenie Nie
Gaz: Możliwość podłączenia Tak
Gaz: Odległość przyłącza 100
Gaz: Wartość kaloryczna (MJ/m3) 37,3
Gaz: średnica rury (mm) 200
Woda na terenie Tak
Woda: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Tak

Oferent: Powiat Myszkowski


Oferta inwestycyjna na sprzedaż  działek


POWIAT  MYSZKOWSKI  ZAPRASZA  INWESTORÓW !

Położony w północno- wschodniej części województwa śląskiego, liczący 72 051 mieszkańców Powiat Myszkowski  zajmuje obszar 497 km² i obejmuje swym zasięgiem  5 gmin : Myszków o statusie gminy miejskiej, Koziegłowy i Żarki o statusie miejsko-gminnym oraz Niegowę i Poraj posiadające status wiejski. Znaczna  część  powiatu  leży  w  granicach  Parku  Krajobrazowego „Orle Gniazda” słynącego ze średniowiecznych fortec, pięknych jaskiń, unikalnej flory i fauny. Ziemie powiatu z racji położenia, przepięknych krajobrazów oraz stosunkowo dobrego zagospodarowania turystycznego są bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Myszków - licząca 32 619 mieszkańców stolica powiatu, usytuowany wzdłuż linii kolejowej Katowice-Warszawa, stanowi centrum administracyjno- gospodarcze, skupiające ważniejsze urzędy i instytucje. Powiat Myszkowski dysponuje terenami inwestycyjnymi o łącznej powierzchni 40,088 ha. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tereny te przeznaczone są pod zabudowę usługową i produkcyjną. Władze lokalne oferują pomoc dla nowych przedsięwzięć, preferencyjne warunki dla inwestorów (zwłaszcza tworzących nowe miejsca pracy), system ulg podatkowych, atrakcyjną lokalizację uzbrojonych terenów komunalnych w obrębie administracyjnych granic miasta Myszkowa. Władze lokalne oferują pomoc dla nowych przedsięwzięć, preferencyjne warunki dla inwestorów (zwłaszcza tworzących nowe miejsca pracy), system ulg podatkowych, atrakcyjną lokalizację uzbrojonych terenów komunalnych  w obrębie administracyjnych granic miasta Myszkowa.

Kontakt


Powiat Myszkowski
ul. Pułaskiego 6 42-300 Myszków
tel. (034) 315 91 01
fax. (034) 315 91 60
www.powiatmyszkowski.pl