Miasto Puławy: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Magazyny i składy, Produkcja nieuciążliwa
Powierzchnia 4.4624 ha (44624 m2)
Specjalna strefa ekonomiczna Tak
Województwo Lubelskie
Powiat powiat puławski
Miejscowość Puławy
Adres ul.Komunalna
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Nie
Ograniczenia wysokości budynków Tak

Komunikacja

Najbliższa autostrada A1
Odległość od autostrady powyżej 50 km
Czas dojazdu do autostrady powyżej 60 minut
Najbliższa droga ekspresowa S17
Odległość od drogi ekspresowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do drogi ekspresowej poniżej 10 minut
Najbliższe lotnisko Lublin
Odległość od lotniska 25 km - 50 km
Czas dojazdu do lotniska 30 minut - 60 minut
Odległość od bocznicy kolejowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej poniżej 10 minut

Media

Elektryczność na terenie Tak
Elektryczność: Możliwość podłączenia Tak
Elektryczność: Napięcie (kV) 220
Elektryczność: dostępna moc (MW) 0,5
Gaz na terenie Nie
Gaz: Możliwość podłączenia Tak
Woda na terenie Tak
Woda: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Tak

Oferent: Miasto Puławy


Puławy, położone w północno-zachodniej części Lubelszczyzny, są miastem, w którym historia nauczyła się żyć w symbiozie z nowoczesnością, a ekologia – z technologią. Za ich największy skarb przez lata uznawane było dziedzictwo rodziny Czartoryskich, dzięki której miejscowość rozwinęła się – przede wszystkim kulturalnie – na przełomie XVIII i XIX w. Nie byłoby jednak współczesnych Puław bez decyzji o stworzeniu w ich okolicy przemysłu chemicznego, którego symbolem są Zakłady Azotowe powstałe w latach 60 ubiegłego wieku. Rozwój miasta przebiega, jak zostało to już powiedziane, wielotorowo. W ostatnich latach do największych zrealizowanych – chociaż ciągle doskonalonych – projektów należy stworzenie Parku Naukowo-Technologicznego. Powstał on jako instrument podnoszenia konkurencyjności puławskiej gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Obiekt położony jest w pobliżu największego polskiego kombinatu nawozowo – chemicznego, a ponadto wspomagany jest kadrą pięciu instytutów badawczych, co czyni go miejsce idealnym do prowadzenia działalności gospodarczej. Miasto posiada dwa tereny inwestycyjne przy ul. Komunalnej działka nr 973/1 i 972, leżące w Podstrefie Puławy SSE Starachowice. Uzbrojone w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej: 1. Puławy, ul. Komunalna, obręb Wólka Profecka. Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) w ha - 44 624 m2 2. Puławy, ul. Komunalna, obręb Wólka Profecka. Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) w ha - 9979 m2

Kontakt


Miasto Puławy
ul. Lubelska 5
tel. 81 458 60 01
fax. 81 458 61 99
www.um.pulawy.pl