Boguszów-Gorce: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Powierzchniowa eksploatacja kopalin
Powierzchnia 36.5266 ha (365266 m2)
Specjalna strefa ekonomiczna Nie
Województwo Dolnoślaskie
Powiat powiat wałbrzyski
Miejscowość Boguszów-Gorce
Adres Satary Lesieniec
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Tak
Ograniczenia wysokości budynków Nie

Komunikacja

Najbliższa autostrada A4
Odległość od autostrady 25 km - 50 km
Czas dojazdu do autostrady 30 minut - 60 minut
Najbliższa droga ekspresowa S3
Odległość od drogi ekspresowej 25 km - 50 km
Czas dojazdu do drogi ekspresowej 30 minut - 60 minut
Najbliższe lotnisko Wrocław - Strachowice
Odległość od lotniska powyżej 50 km
Czas dojazdu do lotniska powyżej 60 minut
Odległość od bocznicy kolejowej brak
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej poniżej 10 minut

Oferent: Boguszów-Gorce


Miasto Boguszów-Gorce o powierzchni 2702 ha i zaludnieniu wynoszącym 15.543 mieszkańców (dane na dzien 5 maja 2015 r.) składa się z następujących jednostek urbanistycznych: Boguszowa, Gorc, Kuźnic Świdnickich o charakterze miejskim oraz Lesieńca i Nowego Lubominka o charakterze wiejskim. Obszar gminy graniczy: -od południa z gminą Mieroszów, -od wschodu z gminą Wałbrzych, -od północy z gminami Szczawno Zdrój i Stare Bogaczowice, -od zachodu z gminą Czarny Bór. W strukturze użytkowania gruntów w mieście przeważają tereny leśne i tereny rolne obejmujące odpowiednio 42,97 % i 42,45% powierzchni gminy. Tereny zainwestowane obejmują około 13,17% powierzchni gminy, w tym przeważają tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacyjne; tereny przemysłowe oraz usługowe zajmują nieznaczną powierzchnię. Nieznaczną powierzchnię gminy zajmują również wody powierzchniowe oraz nieużytki.

Kontakt


Boguszów-Gorce
Plac Odrodzenia 1
tel. 74 8449 311
fax. 74 8449 165
www.boguszow-gorce.pl