Boguszów-Gorce: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt zabudowany
Przeznaczenie oferty Centra sportowe i rekreacyjne, Gastronomia, Usługi
Powierzchnia 1.2042 ha (12042 m2)
Specjalna strefa ekonomiczna Nie
Województwo Dolnoślaskie
Powiat powiat wałbrzyski
Miejscowość Boguszów-Gorce
Adres Sportowa
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Tak
Ograniczenia wysokości budynków Nie

Komunikacja

Najbliższa autostrada A4
Odległość od autostrady 25 km - 50 km
Czas dojazdu do autostrady 30 minut - 60 minut
Najbliższa droga ekspresowa S3
Odległość od drogi ekspresowej 25 km - 50 km
Czas dojazdu do drogi ekspresowej 30 minut - 60 minut
Najbliższe lotnisko Wrocław - Strachowice
Odległość od lotniska powyżej 50 km
Czas dojazdu do lotniska powyżej 60 minut
Odległość od bocznicy kolejowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej poniżej 10 minut

Media

Elektryczność na terenie Tak
Gaz na terenie Nie
Gaz: Możliwość podłączenia Tak
Woda na terenie Tak
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Tak

Oferent: Boguszów-Gorce


Miasto Boguszów-Gorce o powierzchni 2702 ha i zaludnieniu wynoszącym 15.543 mieszkańców (dane na dzien 5 maja 2015 r.) składa się z następujących jednostek urbanistycznych: Boguszowa, Gorc, Kuźnic Świdnickich o charakterze miejskim oraz Lesieńca i Nowego Lubominka o charakterze wiejskim. Obszar gminy graniczy: -od południa z gminą Mieroszów, -od wschodu z gminą Wałbrzych, -od północy z gminami Szczawno Zdrój i Stare Bogaczowice, -od zachodu z gminą Czarny Bór. W strukturze użytkowania gruntów w mieście przeważają tereny leśne i tereny rolne obejmujące odpowiednio 42,97 % i 42,45% powierzchni gminy. Tereny zainwestowane obejmują około 13,17% powierzchni gminy, w tym przeważają tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacyjne; tereny przemysłowe oraz usługowe zajmują nieznaczną powierzchnię. Nieznaczną powierzchnię gminy zajmują również wody powierzchniowe oraz nieużytki.

Kontakt


Boguszów-Gorce
Plac Odrodzenia 1
tel. 74 8449 311
fax. 74 8449 165
www.boguszow-gorce.pl