Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Produkcja nieuciążliwa
Powierzchnia 3.95 ha (39500 m2)
Specjalna strefa ekonomiczna Nie
Województwo Dolnoślaskie
Powiat powiat wałbrzyski
Miejscowość Szczawno-Zdrój
Adres Szczawieńska 2
Właściciel Własność prywatna
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Nie
Ograniczenia wysokości budynków Tak

Komunikacja

Najbliższa autostrada A4
Odległość od autostrady 25 km - 50 km
Czas dojazdu do autostrady 30 minut - 60 minut
Najbliższa droga ekspresowa S3
Odległość od drogi ekspresowej 25 km - 50 km
Czas dojazdu do drogi ekspresowej 30 minut - 60 minut
Najbliższe lotnisko Wrocław - Strachowice
Odległość od lotniska powyżej 50 km
Czas dojazdu do lotniska 30 minut - 60 minut
Odległość od bocznicy kolejowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej 10 minut - 30 minut

Media

Elektryczność na terenie Tak
Elektryczność: Możliwość podłączenia Tak
Elektryczność: Odległość przyłącza 0,00
Elektryczność: Napięcie (kV) 380
Elektryczność: dostępna moc (MW) 10
Gaz na terenie Tak
Gaz: Możliwość podłączenia Tak
Gaz: Odległość przyłącza 0,00
Gaz: średnica rury (mm) 125
Gaz: dostępna objętość (m3/h) 1500
Woda na terenie Tak
Woda: Możliwość podłączenia Tak
Woda: Odległość przyłącza 0,00
Woda: dostępna objętość (m3/24h) 255
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja: Odległość przyłącza 0,00
Kanalizacja: dostępna objętość (m3/h) 255
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Tak

Oferent: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.


Przygotowana do sprzedaży lub wieloletniej dzierżawy działka nr 769/6 (obr 1.)– 3,95 ha zlokalizowana w gminie Szczawno-Zdrój (powiat wałbrzyski), w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park, zarządzanym przez Dolnośląska Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. Teren inwestycyjny, niezabudowany. Posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. W zależności od potrzeb inwestora istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia oferowanej powierzchni. Działka wolna od wód podziemnych, odpadów, przeszkód budowlanych, z niewielkimi różnicami poziomów. Dostępność komunikacyjną dla działek zapewnia nowy wybudowany system dróg publicznych wraz z odrębnymi wjazdami na każdą nieruchomość.  Do każdej z działki doprowadzone zostały sieci uzbrojenie terenu (kanalizacja sanitarna dn 200, sieć wodociągowa dn 160, sieć gazowa dn 125, sieć kanalizacji deszczowej dn 400, sieć teletechniczna oraz sieć energetyczna zapewniająca dla całego obszaru moc przyłączeniową na poziomie 10 MW).

Kontakt


Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 400
fax. 74 64 80 417
www.darr.pl