Cieszyn: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Centra handlowe
Powierzchnia 1500 m2
Specjalna strefa ekonomiczna Nie
Województwo Śląskie
Powiat powiat cieszyński
Miejscowość Cieszyn
Adres ul. Michejdy
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Różnice poziomów terenu Tak
Ograniczenia wysokości budynków Tak

Media

Elektryczność na terenie Tak
Elektryczność: Możliwość podłączenia Tak
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Nie

Oferent: Cieszyn


Charakter miasta

Cieszyn jest regionalnym ośrodkiem gospodarczym, administracyjnym, oświatowym i kulturalnym. Położony jest na granicy polsko-czeskiej, na głównym szlaku drogowym prowadzącym ze Skandynawii i Wybrzeża Bałtyckiego do głównych miast centralnej i południowej Europy. W ciągu roku granicę w Cieszynie przekracza ponad 15,97 mln osób i prawie 4,4 mln pojazdów. Cieszyn wraz Czeskim Cieszynem tworzą jeden organizm miejski, podzielony jedynie rzeką Olzą, który zamieszkuje łącznie około 62 tys. osób. Z Cieszynem sąsiadują gminy wiejskie: Hażlach (9,97 tys. mieszańców), Dębowiec (5,5 tys. mieszkańców) i Goleszów (12,26 tys. mieszkańców). Ciekawa tysiącletnia historia Cieszyna wraz z licznymi zabytkami sprawiają, że miasto jest odwiedzane przez dużą liczbę turystów. W ciągu roku w Cieszynie odbywa się wiele różnorodnych wydarzeń kulturalnych, z których największymi są Festiwal Muzyki Wokalnej “Viva il Canto”, Festiwal Teatralny “Bez Granic”, Święto Trzech Braci, „Wakacyjne Kadry”, „Dni Teatru ...”, Przegląd Filmowy „Kino na Granicy”, Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej. Filia Uniwersytetu Śląskiego, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz różnorodne szkoły średnie czynią miasto ważnym ośrodkiem oświatowym pełnym młodzieży i studentów. Szczegółowe dane liczbowe o mieście zamieszczone są w opracowaniu „Cieszyn w liczbach” aktualizowanym co rok, dostępnym na stronie internetowej miasta www.cieszyn.pl.
Struktura inwestycji krajowych i zagranicznych
W Cieszynie preferuje się działalność gospodarczą wytwórczą lub przetwórczą, nieuciążliwą ekologicznie. Tradycje przemysłu w Cieszynie i wynikające stąd przygotowanie fachowe pracowników powodują, że preferowane są szczególnie gałęzie przemysłu maszynowego (obróbka metali) i elektrotechnicznego. Ze względu na przygraniczne położenie miasta preferowana jest również działalność handlowa i usługowa nastawiona nie tylko na zaspokojenie potrzeb mieszkańców Cieszyna, ale również sąsiednich miejscowości turystycznych oraz osób korzystających z przejść granicznych. Na około 5 tys. podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Cieszynie – 96% to podmioty prywatne. Jedynie 194 jednostek to własność sektora publicznego.       Firmy polskie zarejestrowane w Cieszynie stanowią 96%. Firm z udziałem kapitału zagranicznego jest 175.

Najważniejsze zakłady przemysłowe

Wszystkie najważniejsze zakłady produkcyjne zlokalizowane w Cieszynie są własnością prywatną, w tym również kapitału zagranicznego. Należą do nich: -   PPG Polifarb Cieszyn S.A. (farby i lakiery) (kapitał zagraniczny), -   KRAFT FOODS Polska S.A. oddział „Olza” (wafle „Prince Polo”, czekolada „Milka”), (kapitał zagraniczny: FRAFT FOODS INTERNATIONAL z siedzibą     w Nowym Jorku, USA), -   Maszyny Elektryczne - CELMA S.A. (silniki elektryczne asynchroniczne, odlewy żeliwne), (kapitał zagraniczny: INTERELEKTRA POLAND I z siedzibą                 w Warszawie – spółka akcyjna z kapitałem włosko-luksemburskim), -   ELEKTROMETAL S.A. (urządzenia teletechniczne dla górnictwa), -   Fabryka Automatyki Chłodniczej S.A. (szeroki zakres automatyki chłodniczej i klimatyzacyjnej), -   LAKMA S.A. (farby, kleje, chemia gospodarcza), -   MIROMETR Sp. z o.o. (liczniki przepływu cieczy), (kapitał zagraniczny: SAPPEL z siedzibą w Saint Louis, Francja), -   Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JAN BIELESZ” Sp. z o.o.

Kontakt


Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie 43-400 Cieszyn Rynek 1
tel. 334794200
fax. 334794303
www.um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl