Gmina Mielnik: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Turystyka
Powierzchnia 21 ha (210000 m2)
Specjalna strefa ekonomiczna Nie
Województwo Podlaskie
Powiat powiat siemiatycki
Miejscowość Mielnik
Adres ul. Piaskowa 38
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Dzierżawa
Plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Różnice poziomów terenu Tak
Ograniczenia wysokości budynków Nie

Oferent: Gmina Mielnik


Dla wszystkich pragnących ciszy, czystego powietrza oraz bliskiego kontaktu z przyrodą, Nadbużańskie Podlasie, a w tym Gmina Mielnik, jest wymarzoną krainą wypraw. Kiedy latem nadmorskie plaże czy wysokie góry gromadzą tłumy turystów, tu prawie wszędzie można odnaleźć to, za czym najbardziej tęsknimy, czyli ciszę i spokój. Gmina Mielnik jest najbardziej na południe wysuniętą gminą województwa podlaskiego. Od wschodu graniczy z Białorusią, zaś na południu – z województwami: mazowieckim i lubelskim, gdzie naturalną granicę stanowi rzeka Bug. Jednym z najciekawszych miejsc na mapie gminy jest odkrywkowa kopalnia kredy – jedyna tego typu czynna w Polsce. Początki eksploatacji kredy w Mielniku datuje się na wiek XVI. Wydobywano ją początkowo do celów budowlanych metodą tzw. \"biedaszybów\". Aż do roku 1952 było to wydobycie ręczne wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb okolicznych mieszkańców. Od połowy XX wieku rozpoczęto eksploatację na skalę przemysłową. Wybudowano również nowoczesny zakład przetwórczy. Obecnie roczne wydobycie kredy wynosi około 80 tys. ton. Obecnie kreda znajduje wielorakie wykorzystanie. Stanowi podstawowy składnik kredy malarskiej, technicznej, kosmetycznej, pastewnej, nawozowej. Poza tym znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym i oponiarskim. To właśnie kreda stać ma się jednym z kluczowych elementów wykorzystywanych dla zdrowia kuracjuszy, którzy przyjadą do gminy Mielnik leczyć się. Kąpiele w leczniczych wodach, zabiegi z użyciem kredy, leczniczy klimat, to wszystko będzie czekać na kuracjuszy, którzy niedługo odwiedzą Milenik. Wszystko jest na dobrej drodze, by ta położona w cichym i spokojnym zakątku Podlasia miejscowość, uzyskała status uzdrowiska. W latach 60-tych XX wieku na terenie Mielnika wykonano otwór badawczy, który ukazał występowanie na głębokości 1580 m złóż wód leczniczych o mineralizacji 19,3 g/dm sześc., a na głębokości 1813 m wód o mineralizacji 69,3 g/dm sześc. Po wykonaniu odwiertu i wydobyciu głębiej zalegających pokładów na powierzchnię kuracjuszom pomoże na dolegliwości reumatyczne, związane z drogami oddechowymi i układem krążenia. Do kuracji leczniczych wykorzystywana będzie także kreda z mielnickiej kopalni. Kąpiele, maseczki, peeling, okłady, kąpiele stóp (oczywiście z użyciem kredy) — z takich zabiegów będzie można skorzystać już niedługo w Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego – Sanatorium w Mielniku. W związku ze staraniami władz gminy w sprawie uzyskania przez Mielnik statusu uzdrowiska, przeprowadzono na terenie miejscowości badania klimatu. Pomiary przeprowadzone przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego Polskiej Akademii Nauk potwierdziły, że klimat Mielnika ma właściwości lecznicze i profilaktyczne w odniesieniu do: chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia, zaburzeń neurologicznych, zaburzeń przemiany materii, a poprzez zróżnicowane bodźce klimatyczne i terenowe może także wspomagać leczenie zaburzeń układu termoregulacyjnego. Okres najdogodniejszy do klimatoterapii trwa w Mielniku od kwietnia do połowy października. Zależnie od aktualnych warunków solarnych, termicznych, wietrznych i opadowych można wtedy stosować jedną lub kilka form leczenia klimatycznego. W okresie jesienno-zimowym warunki bioklimatyczne mogą być wykorzystywane jedynie do leczenia, rehabilitacji i profilaktyki u osób w sile wieku.

Kontakt


Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
tel. tel. 85 656 58 61, 85 657 70 03
fax. fax 85 657 71 21
www.mielnik.com.pl