Miasto Starogard Gdański: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Logistyka i transport, Budownictwo mieszkaniowe, Centra sportowe i rekreacyjne, Centra biurowe, Usługi, Magazyny i składy
Powierzchnia 8.8 ha (88000 m2)
Specjalna strefa ekonomiczna Nie
Województwo Pomorskie
Powiat powiat starogardzki
Miejscowość Starogard Gdański
Adres ul. Iwaszkiewicza
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Nie
Ograniczenia wysokości budynków Nie

Komunikacja

Najbliższa autostrada A1
Odległość od autostrady 10 km - 25 km
Czas dojazdu do autostrady 10 minut - 30 minut
Najbliższa droga ekspresowa S7
Odległość od drogi ekspresowej 25 km - 50 km
Czas dojazdu do drogi ekspresowej 30 minut - 60 minut
Najbliższe lotnisko Gdańsk - Rębiechowo
Odległość od lotniska 25 km - 50 km
Czas dojazdu do lotniska 30 minut - 60 minut
Odległość od bocznicy kolejowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej poniżej 10 minut

Media

Elektryczność na terenie Nie
Elektryczność: Możliwość podłączenia Tak
Elektryczność: Odległość przyłącza 10
Gaz na terenie Nie
Gaz: Możliwość podłączenia Tak
Gaz: Odległość przyłącza 10
Woda na terenie Nie
Woda: Możliwość podłączenia Tak
Woda: Odległość przyłącza 170
Kanalizacja na terenie Nie
Kanalizacja: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja: Odległość przyłącza 25
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Nie

Oferent: Miasto Starogard Gdański


  Starogard Gdański ważny ośrodek miejski i przemysłowy na Pomorzu, stolica Kociewia - charakterystycznego pod względem gwarowym i etnograficznym regionu nadwiślańsko – pomorskiego. Miasto zajmuje obszar 25,273 km2 i liczy obecnie ok. 47 tyś. mieszkańców. Ponad 63%  z nich, to ludzie w wieku produkcyjnym, co sprawia, że miasto obok sporego potencjału gospodarczego dysponuje także dużym potencjałem ludzkim. Starogard Gdański to: • stolica 127 tyś. powiatu  w południowej części województwa pomorskiego • stolica Kociewia – jednego z najbardziej atrakcyjnych turystycznie i etnograficznie subregionów województwa pomorskiego – kraina lasów i jezior • miasto, w którym prowadzi działalność gospodarczą ponad 2500 podmiotów Preferencje i wsparcie gminy dla nowych firm i inwestycji: Na mocy Uchwały nr X/75/2007 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości mogą skorzystać z zwolnień podatkowych od: gruntów, budynków i budowli lub ich części, przeznaczonych i wykorzystywanych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej przez przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie miasta Starogard Gdański; nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, przeznaczonych i wykorzystywanych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej; nowo nabytych  budynków, budowli lub ich części, przeznaczonych i wykorzystywanych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej; gruntów,  budynków, budowli lub ich części - w przypadku rozpoczęcia wykorzystywania ich przez podatnika do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej – będących wcześniej w jego posiadaniu lecz nie wykorzystywanych dotąd do prowadzenia takiej działalności pod warunkiem utworzenia w związku z inwestycją co najmniej 3 nowych miejsc pracy. Zwolnienie to przysługuje na okres: 1 roku kalendarzowego – jeżeli w wyniku inwestycji przedsiębiorca utworzy co najmniej 3 miejsca pracy; 2 lat kalendarzowych - jeżeli w wyniku inwestycji przedsiębiorca utworzy co najmniej 6 miejsc pracy; 3 lat kalendarzowych – jeżeli w wyniku inwestycji przedsiębiorca utworzy co najmniej 9 miejsc pracy.  Powyższe zwolnienia udzielane są w ramach zasady de minimis, po spełnieniu określonych przepisami prawa unijnego warunków.

·         stolica 127 tyś. powiatu  w południowej części województwa pomorskiego

·         stolica Kociewia – jednego z najbardziej atrakcyjnych turystycznie i etnograficznie subregionów województwa pomorskiego – kraina lasów i jezior

·         miasto, w którym prowadzi działalność gospodarczą ponad 2500 podmiotów

Położenie:

·         przy drodze krajowej nr 22 (Berlin - Kaliningrad)

·         10 km od węzła autostrady A1

·         20 km od węzła kolejowego w Tczewie

·         50 km od Gdańska

·         55 km od portu lotniczego im. Lecha Wałęsy

·         55 km od portu morskiego w Gdańsku

 

Kontakt


Miasto Starogard Gdański
Urząd Miasta Starogard Gdański ul. Gdańsk 6 83-200 Starogard Gdański
tel. 801 002 517
fax. (+48) 58 530 61 11
www.starogard.pl