Miasto Łuków: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Przemysł
Powierzchnia 11.8 ha (118000 m2)
Specjalna strefa ekonomiczna Tak
Województwo Lubelskie
Powiat powiat łukowski
Miejscowość Łuków
Adres ul. Strzelnicza
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Nie
Ograniczenia wysokości budynków Tak

Komunikacja

Najbliższa autostrada A2
Odległość od autostrady 25 km - 50 km
Czas dojazdu do autostrady 10 minut - 30 minut
Najbliższa droga ekspresowa S17
Odległość od drogi ekspresowej 25 km - 50 km
Czas dojazdu do drogi ekspresowej 30 minut - 60 minut
Najbliższe lotnisko Lublin
Odległość od lotniska powyżej 50 km
Czas dojazdu do lotniska powyżej 60 minut
Odległość od bocznicy kolejowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej poniżej 10 minut

Media

Elektryczność na terenie Tak
Elektryczność: Możliwość podłączenia Tak
Elektryczność: Odległość przyłącza 350
Elektryczność: Napięcie (kV) 110
Elektryczność: dostępna moc (MW) 1
Gaz na terenie Nie
Gaz: Możliwość podłączenia Tak
Gaz: Odległość przyłącza 350
Gaz: średnica rury (mm) 63
Gaz: dostępna objętość (m3/h) 200
Woda na terenie Tak
Woda: Możliwość podłączenia Tak
Woda: Odległość przyłącza 0,00
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja: Odległość przyłącza 0,00
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Tak

Oferent: Miasto Łuków


Władze Miasta Łuków oferują przedsiębiorcom atrakcyjne tereny inwestycyjne w Podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Podstrefa Łuków zlokalizowana przy ul. Strzelniczej i ul. Łapiguz w Łukowie została ustanowiona w dniu 24 lipca 2012 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 917). Pierwotnie teren Podstrefy obejmował trzy działki ewidencyjne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie o łącznej powierzchni 13,20 ha. W 2014 r. dokonano wydzielenia geodezyjnego działek pod infrastrukturę techniczną, w związku z czym teren obejmuje łączną powierzchnię 11,8092 ha. W chwili obecnej do sprzedaży przeznaczone są działki o następujących numerach: 1256/23, 1256/25, 1256/26, 11049 i 11050. Charakterystyka Podstrefy Łuków: Podstrefa położona jest na obrzeżach miasta Łuków, w terenie zabudowanym przeznaczonym na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Odległość terenu od najbliższej autostrady (numer drogi A2) wynosi 136 km, zaś od najbliższej drogi krajowej nr 76 - 0,35 km oraz od drogi krajowej nr 63 - 2,80 km. Działki nr 1256/17 i nr 1256/19 oddalone są od drogi publicznej o 0,35 m, jednakże dostęp do nich jest możliwy drogą wewnętrzną, której właścicielem jest Skarb Państwa a władającym Miasto Łuków. W odległości 1,3 km od granic terenu znajduje się najbliższa linia kolejowa nr E 26 ze stacją kolejową Łuków Łapiguz, zaś w odległości 4,6 km znajduje się linia kolejowa E 2 ze stacją kolejową Łuków. Teren inwestycyjny posiada dostęp do infrastruktury technicznej. Przez teren Podstrefy Łuków przebiega linia napowietrzna średniego napięcia 15kV, która stanowić może podstawę zasilania w energię elektryczną terenu. Łączna moc, jaka jest możliwa do uzyskania z obecnych urządzeń, wynosi 1 MW. W związku z przewidzianą docelowo budową rozdzielni napięcia 110/15kV można traktować, iż będzie możliwa do osiągnięcia moc nawet 12 MW. W ulicy Łapiguz oddalonej o 350 m od terenu, zlokalizowany jest gazociąg średniego ciśnienia o średnicy rury 63 mm i przepustowości 200 m3/h, stanowiący podstawę do wybudowania przyłączy gazowych. W 2014 r. Miasto w ramach realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uzbroiło teren w następujące elementy infrastruktury: • sieć wodociągową PE śr. Ø160 dł. 1034,5 m wraz z hydrantami nadziemnymi (9 szt.) i przyłączami PE śr. Ø90 (3 szt.) o łącznej dł. 30 m • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanał PCV śr. 315 o dł. 408 m oraz tłocznej, kanał PE śr. 110 o dł. 217 m wraz ze studniami rewizyjnymi na kanale graw. o śr. 1000 (11 szt.), studnią rewizyjną na kanale tłocznym o śr. 1000 (1 szt.) oraz jedną przepompownią ścieków • sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 527 m z przy kanalikami dł. 124,5 m wraz ze studniami śr. 1000 (13 szt.), osadnikiem śr. 1800 (1 szt.), separatorem koalescencyjnym (1szt.) • kablowe przyłącze energetyczne nn zasilające przepompownię ścieków sanitarnych (dł. 240 m) wraz z szafami sterująco – zasilającymi przepompownię i instalacją uziemiającą • wewnętrzną drogę dojazdową o dł. 622,2 m i szerokości 7,0 m ze zjazdami i dwoma placami nawrotowymi o nawierzchni z kostki brukowej i nośności 100 kN na oś • oświetlenie wewnętrznej drogi dojazdowej - linia oświetleniowa dł. 638 m w tym 21 latarni oświetleniowych.

Kontakt


Miasto Łuków
Centrum Obsługi Inwestora ul. Browarna 65 21-400 Łuków
tel. 25 798 30 05, 601 775 086
fax. 25 798 27 01
www.inwestujunas.pl, www.lukow.pl