Urząd Miejski w Wolinie


Gmina Wolin położona jest w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kamieńskim.Należy do jednych z większych gmin województwa zachodniopomorskiego, zajmując 2/3 powierzchni największej w Polsce wyspy- Wyspy Wolin. Powierzchnia gminy- 327 km kw.Od północy granicę gminy wyznacza Morze Bałtyckie , od południa Zalew Szczeciński. W centralnej części wyspy znajduje się Woliński Park Narodowy. Rejon ten charakteryzuje się łagodny klimatem, dużą ilością wód śródlądowych , znacznym zalesieniem i zróżnicowaną rzeźbą terenu. Stąd niespotykane walory turystyczne naszej Gminy.Dostępność do Morza Bałtyckiego, Cieśniny Dziwnej, Zalewu Szczecińskiego i Kamieńskiego oraz jezior stwarzają dogodne warunki do uprawiania sportów wodnych.

Potencjał ludzki


Wolin usytuowany jest przy głównych szlakach komunikacyjnych Polski- przez miasto przebiega międzynarodowa trasa S 3 łącząca Skandynawię z Europą Południową oraz Zachodnią a biegnąca przez miasto linia kolejowa łączy porty Szczecin-Świnoujście ze Śląskiem.W pobliskim Świnoujściu (35 km) znajduje się międzynarodowa przystań promowa łącząca Polskę ze Skandynawią a w Goleniowie (44 km) znajduje się międzynarodowy port lotniczy. Gmina Wolin posiada bardzo dobry system komunikacyjny, w tym: drogowy- droga międzynarodowa S 3 (Skandynawia-Świnoujście-Szczecin-południe kraju-południe Europy), drogi wojewódzkie nr 102, 107 i 108 łączące tereny nadmorskie województwa zachodniopomorskiego oraz powiązane z nimi drogi powiatowe i gminne, kolejowy-linia kolejowa łącząca Sztokholm i Kopenhagę z Pragą i Wiedniem przez Świnoujście, wodny- do portu w Wolinie prowadzą dwa tory podejściowe. Na terenie gminy Wolin dobrze rozwinięta jest infrastruktura techniczna, w tym: elektroenergetyka- w Recławiu znajduje się stacja elektroenergetyczna 110/15kV, gazownictwo-przez gminę przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia, telekomunikacja-przez teren gminy przebiega radiolinia oraz kable dalekosiężne i okręgowe, wodno-kanalizacyjna- 92 % mieszkańców gminy zaopatrywanych jest w wodę z sieci wodociągowej, ścieki odprowadzane są systemem kanalizacji do zbiorczych oczyszczalni ścieków w Wolinie i Międzywodziu oraz lokalnych w Piaskach Wielkich, Wiejkowie i Draminie i planowana jest budowa kolejnych oczyszczalni, usuwanie odpadów komunalnych- Gmina Wolin należy do Związku Gmin R XXI z/s w Nowogardzie, który buduje aktualnie nowoczesny zakład utylizacji odpadów.

Położenie i infrastruktura


Liczba mieszkańców gminy wynosi 12366 osób. Siedzibą władz Gminy i głównym ośrodkiem jest miasto Wolin liczące 4929 mieszkańców. Na terenie gminy występują równorzędne funkcje wiodące, w tym : rolnictwo, turystyka i rekreacja, usługi, przemysł i budownictwo, leśnictwo. Dominacja użytków rolnych wyznacza gminie jej funkcję główną jaką jest gospodarka żywnościowa. Bogactwo terenów przywodnych stwarza warunki dogodne dla rozwoju funkcji turystyki, rekreacji, wczasów i wypoczynku.Zasoby siły roboczej szacowane są na 63 % ogółu mieszkańców i znacznie przewyższają liczbę miejsc pracy.Rynek pracy może się rozwijać poprzez wykorzystanie własnych możliwości w takich dziedzinach jak: zagospodarowanie turystyczne, przemysł przetwórczo-rolny, rozwój rzemiosła produkcyjnego, usług i przemysłu poza spożywczego. Bezrobocie w gminie Wolin wynosi 11,9 %.

Kontakt


Urząd Miejski w Wolinie
Zamkowa 23 72-510 Wolin
tel. +48 91 3261322
fax. +48 91 3261333
www.wolin.pl