Urząd Miejski w Słomnikach


Gmina Słomniki jest położona w północnej części Województwa Małopolskiego, 25 km od Krakowa. Geograficznie jest to teren Wyżyny Miechowskiej. Powierzchnia gminy wynosi 111 km2, co stanowi ok. 9% powierzchni Powiatu Krakowskiego. Gminę zamieszkuje prawie 14 tysięcy mieszkańców. Gmina Słomniki to gmina wiejsko – miejska, w jej skład wchodzi miasto Słomniki i 25 sołectw. Miasto Słomniki jest położone w centrum gminy. Jest ośrodkiem skupiającym nie tylko największą liczbę mieszkańców (ok. 30%), ale również stanowi zaplecze edukacyjne, kulturalne, administracyjne i handlowo – usługowe.

Potencjał ludzki


Przez teren gminy Słomniki przebiega droga krajowa Gdańsk-Warszawa-Kraków-Chyżne. Sieć komunikacyjną uzupełniają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Przez teren gminy przebiegać będzie droga S7, wraz z węzłem komunikacyjnym. Odległość od autostrady A4 to około 35 km. W odległości ok. 40 km znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków - Balice. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa, z bocznicą w Słomnikach. Gmina systematycznie rozbudowuje istniejącą sieć wodociągową i kanalizacyjną. W 2008 roku została zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Liczne inwestycje w infrastrukturę społeczną podnoszą jakość życia mieszkańców. W 2010 roku została wybudowana nowoczesna hala sportowa, która została wykonana w technologii pasywnej. To pierwszy obiekt tego typu w Polsce. Obecnie prowadzone są kolejne inwestycje ułatwiające mieszkańcom dostęp do infrastruktury sportowej na terenie gminy.

Położenie i infrastruktura


Na terenie gminy Słomniki na dzień 31.12.2011 roku było zameldowanych 13671 osób, z czego 8710 to ludzie w wieku produkcyjnym.

Kontakt


Urząd Miejski w Słomnikach
T. Kościuszki 64 32-090 Słomniki
tel. 12-388-11-02
fax. 12-388-21-02
www.slomniki.pl