Urząd Miejski w Koninie


Konin leży w środkowej części Polski. Jest największym miastem wschodniego regionu Wielkopolski. Tak dawniej jak i dziś okolice miasta są ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym północ kraju z południem i wschodnią część z zachodnią. O tym, że zawsze przez Konin przebiegały ważne szlaki handlowe świadczy dumnie wznoszący się w centrum starówki Konina słup drogowy z XII wieku, wyznaczający niegdyś połowę drogi między Kaliszem a Kruszwicą.

Potencjał ludzki


Konin i jego okolice są ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym północ z południem i wschód z zachodem Polski. Na obrzeżach miasta przebiega autostrada A2, łącząca Poznań z Warszawą, która jest częścią międzynarodowej trasy E30, łączącej Berlin z Moskwą. Z północy na południe przez Konin przebiega droga krajowa nr 25 łącząca Bobolice przez Bydgoszcz, Konin, Kalisz, Ostrów Wielkopolski z Oleśnicą. Przez Konin przebiega także międzynarodowa trasa kolejowa łącząca Berlin z Moskwą, a znajdujący się w Koninie port rzeczny dzięki układowi jezior i kanałów łączy miasto z Morzem Bałtyckim. W ostatnich latach szczególnie duży nacisk władze miasta położyły na rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury technicznej, na inwestycje z zakresu ochrony środowiska oraz poprawę układu komunikacyjnego, stanu dróg i ulic miejskich. Efektem dużych nakładów jest rozpoczęcie w 2006 największej w dziejach Konina, inwestycji budowy drugiej przeprawy przez rzekę Wartę - nowego przebiegu drogi krajowej nr 25. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy układu komunikacyjnego miasta oraz zwiększenia jego atrakcyjności inwestycyjnej. Główne zalety Konina to: -dogodne położenie logistyczne Miasta pod względem logistycznym, gwarantujące szybki dostęp do autostrady A2 oraz linii kolejowej wschód - zachód, -tereny inwestycyjne, posiadające aktualne plany zagospodarowania przestrzennego, -możliwość skorzystania z bezpośredniej dostawy energii elektrycznej z Zespołu Elektrowni PAK S.A., -doskonale przygotowana kadra potencjalnych pracowników, -świetnie rozwinięte otoczenie organizacyjne gospodarki (duża liczba instytucji wspierających przedsiębiorczość, m.in. Regionalna Instytucja Finansująca, banki oraz urząd celny), -zwolnienie z podatku od nieruchomości do 10 lat, uzależnione od liczby nowo utworzonych stanowisk pracy, -przyjazny klimat inwestycyjny, będący udziałem zarówno władz samorządowych jak i mieszkańców Miasta, -atrakcyjne tereny i obiekty rekreacyjne zapewniające możliwość aktywnego wypoczynku.

Położenie i infrastruktura


Region koniński to duży i chłonny rynek zbytu oraz atrakcyjne miejsce rozwoju lokalnych i regionalnych kadr. Rynek pracy w Koninie cechuje dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy, dobra znajomość języków obcych oraz chęć pracowników do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Miasto wspiera przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Stosowne uchwały określają reguły pomocy. Przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi w podatkach i opłatach lokalnych oraz wsparcie administracji samorządowej. Dostęp do dobrze wykształconej kadry, jest atutem, który stawia nasz region jako bardzo atrakcyjny inwestycyjnie. W roku 2003 stopa bezrobocia w Koninie wynosiła aż 18,7%, natomiast w ciągu 5 następnych lat spadła o ponad 10 punktów procentowych i w 2008 roku stopa ta wynosiła 8,5%. W 2009 nastąpiło załamanie, gdzie przez globalną sytuację gospodarczą wzrosła niestety stopa bezrobocia w Koninie do poziomu 10,9%, a w roku 2011 stopa sięgała już 13,3%.

Kontakt


Urząd Miejski w Koninie
Pl Wolności 1 62-500 Konin
tel. 63 240 11 11
fax. 63 242 99 20
www.konin.pl