Urząd Miasta Wałcz


Pojezierze Wałeckie to region, który położony jest w północno-zachodniej części Polski i rozciąga się na obszarze około 20 tys. km2. Jest to teren bogaty przede wszystkim w czyste jeziora, rzeki i lasy. Miasto Wałcz 26,5 znajduje się w samym centrum tego pięknego przyrodniczo i krajobrazowo regionu. Jest to jedno z niewielu miast w Polsce, które może poszczycić się tak szeroką różnorodnością atrakcji turystycznych oferowanych przybywającym do niego turystom. Czyste lasy, jeziora, powietrze, pomniki i rezerwaty przyrody; „ Górka Magnetyczna” „Wał Pomorski” Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, atrakcyjna oferta sportowo rekreacyjna, zadbane plaże, dobrze oznaczone szlaki piesze, rowerowe i wodne (możliwość uprawiania żeglarstwa i kajakarstwa), dobrze wyposażone hale sportowe, siłownie i gabinety odnowy biologicznej, dwie kryte pływalnie oraz stadion piłkarski i lekkoatletyczny, także stadniny koni, park linowy, paint ball, „ Dolina Rurzycy” czy wałecka Morzycówka, sprawiają, że jest to miejsce bez wątpienia urokliwe, magiczne i wyjątkowe. Przyciąga coraz większą liczbę miłośników aktywnego spędzania czasu wolnego.

Potencjał ludzki


Wałcz posiada bardzo dogodną sieć połączeń drogowych, gdyż leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg krajowych: Nr 10 (Szczecin – Warszawa i dalej do Terespola) oraz Nr 22 (Słubice – Gdańsk i dalej do Kaliningradu). Przez miasto przebiega także wiele dróg wojewódzkich i lokalnych. Łatwo się stąd dostać do krajowych portów lotniczych w Goleniowie, Poznaniu i Bydgoszczy. Stosunkowo niedaleko, bo około 150 km, znajduje się polsko-niemieckie przejście graniczne oraz nasz Bałtyk (około 120 km). Tereny inwestycyjne Wałcza zlokalizowane są przy przebiegających przez Wałcz drogach krajowych, na obrzeżach miasta, co nie stanowi bariery komunikacyjnej. Dużym udogodnieniem jest również istnienie dróg dojazdowych do terenów i w wielu przypadkach dostęp do bocznicy kolejowej. Podjęte zostały również prace związane z budową obwodnicy w naszym mieście. Większość działek inwestycyjnych posiada dostęp do infrastruktury elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej. Tereny inwestycyjne będące w posiadaniu Gminy Miejskiej Wałcz są odrolnione, odlesione i aktualnie nie użytkowane, co pozwala na szybkie ich zbycie i zagospodarowanie. Miasto Wałcz posiada: - duży węzeł drogowy w tym projektowaną obwodnicę, - bliskość granicy zachodniej, - ścieżki rowerowe w mieście i poza nim, - rozbudowaną bazę noclegowo-gastronomiczną, - miejscowe plany ogólnego zagospodarowania przestrzennego, - nowoczesną oczyszczalnię ścieków, - nowoczesne technologicznie wysypisko śmieci, - uzbrojenie terenu, - czyste środowisko, - jeziora - wiele atrakcji turystycznych

Położenie i infrastruktura


Miasto Wałcz posiada około 26 tys. mieszkańców. W mieście Wałcz znajdują się uczelnie wyższe, szkoły średnie, gimnazjalne i szkoły podstawowe oraz przedszkola. Z uwagi na to, że Wałcz jest miastem na prawach powiatu, siedzibę tu mają wszelkie instytucje administracji publicznej od szczebla gminnego do powiatowego. Działa posterunek Policji i Straży Pożarnej, inspekcje sanitarne i weterynaryjne, służby geodezyjne i kartograficzne. Posiadamy także Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy. W Wałczu jest szeroko rozwinięta sieć instytucji świadczących usługi dla biznesu. Wśród nich znajdują się ośrodki wsparcia dla przedsiębiorców (Wałeckie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości), izby gospodarcze (np. Północna Izba Gospodarcza), firmy doradcze i ubezpieczeniowe, banki, adwokaci, notariusze oraz inne. Sytuacja na rynku pracy w powiecie wałeckim na koniec 2011r. była jedną z korzystniejszych w ciągu ostatnich lat. Stopa bezrobocia w powiecie wałeckim na koniec 2011r. wynosiła 19,7%. Największą grupę w strukturze bezrobotnych stanowiły kobiety. Dlatego też, oczekiwanymi i mile widzianymi inwestorami są ci, którzy w ramach inwestycji w naszym mieście stworzą nowe i stałe miejsca pracy w szczególności dla kobiet. Ale także inwestorzy, którzy skorzystają z potencjału wiedzy i kwalifikacji absolwentów miejscowych uczelni.

Kontakt


Urząd Miasta Wałcz
Plac Wolności 1 78-600 Wałcz
tel. 67 258 44 71
fax. 67 258 26 18
www.walcz.um.pl