Urząd Miasta Rzeszowa


Rzeszów jest stolicą województwa podkarpackiego, centrum Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego a także gospodarczym, naukowym i kulturalnym centrum południowo-wschodniej Polski. W mieście położonym nad rzeką Wisłok spotykają się dwie krainy geograficzne – równinna, lesista Kotlina Sandomierska i pięknie ukształtowane, pagórkowate Pogórze Karpackie. Umiarkowany klimat, bogactwo flory i fauny, nieskażona gleba, czyste powietrze i woda stanowią o dodatkowych atutach Rzeszowa.

Potencjał ludzki


Szczególnie istotna dla rozwoju miasta jest dogodność połączeń komunikacyjnych oraz bliskość południowej i wschodniej granicy ze Słowacją i Ukrainą, która wynosi niespełna 90 km. Tu krzyżują się ważne trakty drogowe – międzynarodowa trasa E-40 Drezno-Kijów oraz drogi krajowe nr 9 i 19, umożliwiające najkrótsze połączenie krajów skandynawskich i nadbałtyckich z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Przez Rzeszów prowadzi również magistrala kolejowa E-30 ze Wschodu na Zachód, mająca międzynarodowe znaczenie gospodarcze. Dobrze rozwiniętą sieć komunikacji drogowej i kolejowej uzupełnia położony zaledwie 3 km od granic miasta, Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, charakteryzujący się najlepszymi w kraju parametrami meteorologicznymi. W ciągu ostatnich lat Gmina Miasto Rzeszów zainwestowała na swoim terenie w szeroko pojetą infrastrukturę 1,7 mld złotych. W mieście działa ponad 20 tysięcy przedsiębiorstw, obsługiwanych przez ponad 800 instytucji finansowych i okołobiznesowych. Wiodącym rzeszowskim przedsiębiorstwem, będącym równocześnie awangardą technologicznego rozwoju regionu, jest WSK PZL-Rzeszów S.A., producent silników lotniczych, którego głównym udziałowcem jest United Technologies Corporation. Oprócz tradycyjnej branży lotniczej, w Reszowie prężnie rozwija się przemysł informatyczny z ASSECO POLAND S.A., elektroniczny, tworzyw sztucznych z MARMA Polskie Folie oraz spożywczy. Rzeszów stał się ponadto centrum handlowym, hurtowym i magazynowym dla przedsiębiorców z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Rumunii. Miasto posiada jedną z najlepiej rozwinietych sieci handlowych w Polsce.

Położenie i infrastruktura


Rzeszów stał się najważniejszym ośrodkiem akademickim Polski południowo-wschodniej.Obecnie w prawie 200-tysiecznym mieście wiedzę zdobywa ponad 60tys. studentów na 60 kierunkach kształcenia.Politechnika Rzeszowska, kształci pilotów lotnictwa cywilnego. Dynamicznie rozwija się Uniwersytet Rzeszowski, znakomicie funkcjonują także uczelnie niepaństwowe.Ponadgimazjalne szkoły zawodowe kształcą młodzież zgodnie z wymogami rynku pracy min. operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie oraz pracowników w zawodach związanych z przemysłem lotniczym. Z inicjatywy Urzędu Miasta, WSK"PZL-Rzeszów", Stowarzyszenia Dolina lotnicza powstał projekt CEKSO " Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespół Szkół Mechanicznych. W 2008 roku Rada Miasta rzeszowa uchwaliła program regionalnej pomocy dla przedsiebiorców tworzących nowe miejsca pracy, związane z nowymi inwestycjami w Rzeszowie. Program ten obejmuje zwolnienia od podatku od nieruchomości. Zwolnienia uzaleznione są od nowo utworzonych miejsc pracy, związanych z nowymi inwestycjami i przysługuje przez okres od 6 miesięcy do 5 lat. Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta przyczynia się do utrzymywania stopy bezrobocia, która w Rzeszowie wynosi obecnie 7,9 % i utrzymuje się na stałym niskim poziomie, w porównaniu do średniej wojewódzkiej i krajowej.

Kontakt


Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1 35-064 Rzeszów
tel. 17 875 41 00
fax. 17 875 41 05
www.rzeszow.pl