Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


Lidzbark to gmina miejsko-wiejska zlokalizowana w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscowość stanowi bramę wjazdową na Warmię i Mazury, która ma korzystne położenie geograficzne - leży w pobliżu stolic trzech sąsiednich województw: Warszawy, Torunia i Olsztyna. Obszar gminy wynosi 255 km2.

Potencjał ludzki


Przez Lidzbark przebiega linia kolejowa nr 208 Działdowo-Chojnice, obsługująca transport towarowy. Miasto położone jest przy drogach wojewódzkich nr 544 i 541. Udogodnienie komunikacyjne stanowi usytuowanie gminy w odległości ok. 30 km od krajowej nr 15 oraz 50 km od krajowej 7.

Położenie i infrastruktura


Gmina Lidzbark zamieszkana jest przez niecałe 15 tys. osób, z czego 8,5 tys. to mieszkańcy miasta, przede wszystkim dobrze wykształceni i młodzi ludzie, chętni do pracy. Liczba ludności w wieku produkcyjnym 10 409 tj ok 70 % populacji gminy. Bezrobocie w gminie oscyluje na poziomie ok. 11%.

Kontakt


Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark
tel. 23/6961505
fax. 23/6962107
www.lidzbark.pl