Starostwo Powiatowe w Przasnyszu


Powiat przasnyski położony jest w północnej części województwa mazowieckiego w odległości 100 km od Warszawy i Olsztyna. Jego obszar obejmuje 1.219 km2, co stanowi około 0,4 % powierzchni Polski i 3,4 % powierzchni województwa. Na wschodzie graniczy z powiatem ostrołęckim, na południowym wschodzie z powiatem makowskim, na południowym zachodzie z powiatem ciechanowskim, na zachodzie z powiatem mławskim, na północnym zachodzie z powiatem nidzickim, a na północy z powiatem szczycieńskim. Obszar administracyjny powiatu przasnyskiego obejmuje 7 gmin, 2 miasta (Przasnysz i Chorzele) 186 sołectw i 255 miejscowości. W skład powiatu wchodzą następujące gminy: Przasnysz, Chorzele wraz z miastem Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała oraz gmina miejska Przasnysz. Według obowiązującego podziału statystycznego (NTS 3), powiat należy do podregionu ostrołęcko-siedleckiego. Jego obszar jest tzw. „Bramą na Mazury”.

Potencjał ludzki


Najważniejsze drogi: Droga krajowa nr 57, drogi wojewódzkie nr 544, 614, 616, 617, 625 Linie kolejowe: Linia kolejowa nr 9: Warszawa - Gdańsk (przez Ciechanów w odległości 25 km od Przasnysza). Linia kolejowa nr 35: Ostrołęka - Szczytno (przez Chorzele w odległości 30 km od Przasnysza). Najbliższe lotniska: Lotnisko im. Chopina w Warszawie (międzynrodowe). Port lotniczy Mazury w Szymanach. Lotnisko biznesowo-turystyczne (trawiaste) w Sierakowie k. Przasnysza. - nowoczesna baza lecznictwa zamkniętego oraz powszechna dostępność podstawowej opieki medycznej, - dobra infrastruktura telekomunikacyjna, - znacząca poprawa infrastruktury drogowej powiatu (w latach 2005-2011 przebudowano i zmodernizowano ponad 223 km dróg powiatowych), - znacząco powiększony i stale odtwarzany (inwestycje i modernizacje) majątek trwały powiatu, - wysoki standard placówek oświatowych oraz bazy sportowo-rekreacyjnej szkół.

Położenie i infrastruktura


Teren powiatu przasnyskiego zamieszkuje 52.252 osób, w tym 26.254 kobiety oraz 25.998 mężczyzn. 37,5% ludności mieszka w miastach, 62,5% na wsi. Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym: 32.202 (63,5%). Atuty: - wysoki odsetek ludności w wieku produkcyjnym, - coraz wyższy poziom wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych mieszkańców powiatu, - dodatni przyrost naturalny, - wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego mieszkańców, znaczące ograniczenie przestępczości oraz zjawisk patologicznych, - skuteczna realizacja w szkołach ponadgimnazjalnych procesu dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki powiatu i regionu oraz dynamiczny rozwój szkół policealnych (Medyczne Policealne Studium Zawodowe Studium) i wyższych (Wyższa Szkoła Języków Obcych) i Centrum Kształcenia Praktycznego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie wynosi 2.914,19 zł brutto (84,8 % w relacji do średnie krajowej). Stopa bezrobocia w powiecie wynosi 15,3 %. Zasoby siły roboczej to ponad 3.200 osób aktualnie bezrobotnych. Zasoby siły roboczej w całym subregionie(powiat przasnyski oraz powiaty sąsiednie) wynosi ponad 37 tys. osób.

Kontakt


Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz
tel. (29) 752-22-70
fax. (29) 752-22-70
www.powiat-przasnysz.pl