Starostwo Powiatowe w Garwolinie


Garwolin - miasto powiatowe Mazowsza - usytuowane jest we wschodniej części Polski. Możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości stwarza m.in. dogodne położenie przy drodze krajowej nr 17 o charakterze tranzytowym, prowadzącej z Warszawy przez Lublin do przejścia w Hrebennem na granicy Polski z Ukrainą. Oprócz korzystnego położenia komunikacyjnego, szansę na rozwój dla przyszłych przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem, daje bliskość wielkiej aglomeracji jaką jest Warszawa (60 km). Na obszarze powiatu działa około 7000 podmiotów gospodarczych. Stworzyliśmy dobrą atmosferę do prowadzenia działalności gospodarczej, czego przykładem jest wiele prężnie funkcjonujących firm o profilu handlowym, transportowym i produkcyjnym. Na terenach GSAG działają już: Centrum Logistyczne \\\\\\\"LECHPOL LOGISTICS PARK\\\\\\\", stacja paliw \\\\\\\"Shell\\\\\\\" oraz restauracja sieci \\\\\\\"McDonald\\\\\\\'s\\\\\\\". Powiat Garwoliński to również atrakcyjny rynek pracy (odpowiednio przygotowana kadra, rozwinięty system szkolnictwa) oraz mieszkań (konkurencyjne ceny, wysoki standard oferowanych lokali).

Położenie i infrastruktura


W granicach administracyjnych Garwolina - siedziby władz powiatowych, wzdłuż wschodniej strony obwodnicy miasta, Samorząd Powiatu Garwolińskiego utworzył tereny inwestycyjne - GARWOLIŃSKĄ STREFĘ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ. Zajmuje ona powierzchnię ok 80 ha, z czego do zagospodarowania pozostało ok 60 ha gruntów. Obszar ten nadaje się znakomicie pod działalność produkcyjną, usługową oraz magazynowo - logistyczną. Świetne położenie geograficzne, warunki komunikacyjne, infrastruktura, zaplecze materiałowo - produkcyjne oraz atrakcyjni partnerzy - lokalne przedsiębiorstwa, sprawiają, ze strefa jest dzisiaj jedną z najciekawszych ofert inwestycyjnych w Polsce. Samorząd Powiatu Garwolińskiego zrealizował już I etap uzbrajania GSAG, polegający na wybudowaniu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz drogi wraz z oświetleniem i chodnikiem. Przedsiębiorcy inwestujący w GSAG mogą ubiegać się o przyznanie ulg inwestycyjnych w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości.

Kontakt


Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Staszica 15, 08 - 400 Garwolin www.facebook.com/powiat.garwolinski
tel. (25) 684-30-10
fax. (25) 684-30-10
www.garwolin-starostwo.pl