Stalowa Wola


Stalowa Wola leży w północnej części województwa podkarpackiego. Powierzchnia: 82,5 km2 Liczba ludności: ok. 65 tys. mieszkańców

Potencjał ludzki


Infrastruktura drogowa: - drogi krajowe nr 19 i 74 ( w pobliżu Stalowej Woli ) - rozwinięta infrastruktura drogowa na obszarze i wokół strefy ekonomicznej - magistrala kolejowa i węzeł w Stalowej Woli – Rozwadowie - Linia Hutniczo Szerokotorowa ( LHS ) z szerokim rozstawem torów ( 1520 mm ) umożliwiająca bezpośrednią wymianę z państwami byłego ZSRR, przebiegająca w odległości 8 km od miasta - Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka ( w odleg. 60 km od Stalowej Woli ) Strefa ekonomiczna TSSE EURO – PARK WISŁOSAN – Podstrefa Stalowa Wola oferuje dobrze uzbrojone tereny i system ulg podatkowych. Obszar: 239 ha Zainwestowany kapitał: ponad 1 mld zł ( około 260 mln euro ) Liczba działających firm: 20 Liczba stworzonych miejsc pracy: 4,7 tys. Dominujące branże: zaawansowana technologicznie produkcja dla przemysłu motoryzacyjnego, przetwórstwo metali lekkich Najwięksi inwestorzy: Stahlschmidt und Maiworm, Uniwheels Production Poland, Thoni Alutec, Eurometal. Dzięki w/w inwestorom Stalowa Wola stała się jednym z większych w Europie ośrodków zajmujących się przetwórstwem metali lekkich. Zaplecze naukowo – badawcze Stalowa Wola inwestuje w infrastrukturę naukowo – badawczą. - Inkubator Technologiczny - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej - Katolicki Uniwersytet Lubelskiego Inkubator Technologiczny zapewnia dostęp do najnowocześniejszych maszyn i urządzeń naukowo- badawczych. Wyższe uczelnie kształcą poszukiwanych na rynku pracy specjalistów, na następujących kierunkach: - mechanika i budowa maszyn ( ZOD Politechniki Rzeszowskiej ) - zarządzanie i inżynieria produkcji ( ZOD Politechniki Rzeszowskiej ) - inżynieria środowiska ( KUL ) Kompleks tworzy bardzo dobre warunki dla studentów, absolwentów i przyszłych przedsiębiorców. Organizacje około-biznesowe W Stalowej Woli funkcjonują organizacje wsparcia przedsiębiorczości takie jak: - Regionalna Izba Gospodarcza ( RIG ) - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Dzięki nim, rozpoczęcie i prowadzenie biznesu jest znacznie łatwiejsze. Dla wszystkich prowadzących lub zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej, uruchomiono: - bezpłatny punkt konsultacyjny - fundusze pożyczkowe W Stalowej Woli funkcjonują również zrzeszenia i organizacje o charakterze proinnowacyjnym grupujące firmy o podobnym charakterze branżowym. Należy do nich: Podkarpacki Klaster Spawalniczy „KLASTAL”, zrzeszający firmy stosujące technologie spawalnicze z terenu województwa podkarpackiego.

Położenie i infrastruktura


Stalowa Wola ma duży potencjał ludzki. Doświadczona kadra inżynieryjna wywodząca się z Huty Stalowa Wola, jest stale uzupełniana absolwentami, funkcjonujących na terenie miasta, uczelni wyższych, które kształcą specjalistów w następujących dziedzinach: - mechaniki i budowy maszyn ( ZOD Politechniki Rzeszowskiej ) - zarządzania i inżynierii produkcji ( ZOD Politechniki Rzeszowskiej ) - inżynierii środowiska ( KUL ) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie stalowowolskim w roku 2010: Ogółem: 2961,71 Sektor publiczny: 3328,46 Sektor prywatny: 2712,25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo: 4861,29 Przemysł i budownictwo: 3147,88 Handel,naprawa pojazdów samochodowych,transport i gospodarka magazynowa,zakwaterowanie i gastronomia,informacja i komunikacja: 2405,15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa obsługa rynku nieruchomości: 3405,01 Pozostałe usługi: 2814,76 Liczba bezrobotnych w Stalowej Woli: Ogółem: 3764 Z prawem do zasiłku: 447 Bez prawa do zasiłku: 3317 Liczba bezrobotnych w Powiecie Stalowowolskim: Ogółem: 6591 Z prawem do zasiłku: 724 Bez prawa do zasiłku: 5867

Kontakt


Stalowa Wola
Wolności 7 37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
fax. 015 643-34-12
www.stalowawola.pl