Miasto Słupsk


Słupsk jest ważnym centrum gospodarczym, kulturalnym, naukowym i turystycznym w regionie Pomorza Środkowego. Miasto z 98 tys. mieszkańcami zajmuje powierzchnię 43 km kw. wliczając w to 17 km kw. gruntów ornych i w przybliżeniu 5 km kw. lasów. Miasto usytuowane jest na Pobrzeżu Słowińskim, na Równinie Słupskiej. Jego wschodnia część łączy się z Wysoczyzną Damnicką. Słupsk zbudowano po obydwu brzegach rzeki Słupi, 18 km od Morza Bałtyckiego na 54°28´ długości północnej i 17°02´ szerokości wschodniej.

Potencjał ludzki


Dojazd samochodem: Drogi prowadzące do Słupska to: - droga krajowa nr 6 Kołbaskowo – Łęgowo, która stanowi połączenie północno-zachodnich regionów Polski i umożliwia komunikację w kierunku państw nadbałtyckich (część Via Hanseatica), - droga krajowa nr 21 Miastko - Ustka, - droga wojewódzka nr 210 Unichowo – Słupsk, - droga wojewódzka nr 213 relacji Słupsk – Celbowo. Odległości ze Słupska do większych miast w Polsce wraz z czasami dojazdu samochodem osobowym. Gdańsk - 136 km – około 2 godz. Warszawa - 452 km – około 7 godz. Kraków - 659 km – około 10 godz. Poznań - 276 km – około 4 godz. Wrocław - 450 km – około 7 godz. Szczecin - 226 km – około 3 godz. Dojazd koleją W Słupsku łączą się linie kolejowe ze Szczecina do Gdańska. Lokalne połączenia PKP łączą Słupsk z Ustką Sławnem, Miastkiem i Szczecinkiem i Łebą. Od grudnia 2006 roku do Słupska zaczęła dojeżdżać trójmiejska Szybka Kolej Miejska. Czas przejazdu ze Słupska do Gdańska wynosi około 2 godzin, do Szczecina 3 godziny, a do Warszawy około 8 godzin. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem www.pkp.com.pl Dojazd autobusem Autobusy komunikacji regionalnej i krajowej kursują z dworca PKS, który znajduje się przy ul. Kołłątaja 15a. Połączenia o zasięgu regionalnym obsługuje PKS i Nord Express. Dworzec PKS /Informacja ul. Kołłątaja 15a, 76-200 Słupsk tel.: 059 842 42 56 e-mail: sekretariat@pks.slupsk.pl Dojazd samolotem Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy ul. Słowackiego 200 80-298 Gdańsk tel. +48 58 348 11 11 faks +48 58 345 22 83 www.airport.gdansk.pl Czas przejazdu ze Słupska na lotnisko w Gdańsku wynosi około 2 godzin.

Położenie i infrastruktura


Według stanu na dzień 21.02.2011 Liczba ludności 95 563 Liczba zameldowanych na pobyt stały 93 030 Liczba zameldowanych na pobyt czasowy 2 533 Gęstość zaludnienia 2 222/1 km2 Liczba absolwentów(2008/09) 1 987 Liczba przedsiębiorstw(2009r.) 13 682 Podmioty gospodarki narodowej według stanu na 31.12.2011 r. Ogółem: 13 319 w tym: przedsiębiorstwa państwowe 0 spółdzielnie 41 spółki handlowe 903 spółki cywilne 1245 osoby fiz. prowadzące dz. gospodarczą 9488 Bezrobotni według stanu na dzień 31.12.2011 r. Ogółem: 4692 w tym kobiety: 2513 Stopa bezrobocia – 11,3% Struktura bezrobocia według wieku: poniżej 25 lat 696 25-34 lata 1416 35-44 lata 911 45-54 lata 1005 55 lat i więcej 664 Struktura bezrobocia według wykształcenia: wyższe 681 średnie zawodowe 934 średnie ogólne 612 zasadnicze zawodowe 1174 gimnazjalne i niższe 1291

Kontakt


Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk
tel. 059 84 88 383
fax. 059 84 88 465
www.slupsk.pl