Miasto Siedlce


Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Niekwestionowanym atutem miasta jest położenie na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych Europy. Trasa kolejowa Paryż - Moskwa, obecnie modernizowana i przekształcana w „szybką kolej”, zapewnia dogodne połączenia z całą Europą. Komunikację z miastem poprawi już niebawem autostrada A2, która przebiegać będzie przez Siedlce.

Potencjał ludzki


Tereny położone w ekologicznie czystym regionie predysponowane są do przyjęcia inwestycji związanych z przetwórstwem rolno-spożywczym czy ekologią. Inne inwestycje mogą być lokowane w dwóch dzielnicach przemysłowych. Oferty inwestycyjne obejmują zarówno grunty miasta, firm oraz osób prywatnych. Atrakcyjność terenów pod inwestycje zwiększa towarzysząca infrastruktura. Władze Siedlec aktywnie i skutecznie zabiegają o środki na jej rozwój. W ostatnich latach miasto przeżywa niespotykany w swoich dziejach rozwój gospodarczy. Miejski samorząd sukcesywnie zwiększa nakłady na inwestycje infrastrukturalne. Sprzyja temu aktywne pozyskiwanie dotacji unijnych. W 2010 roku z miejskiego budżetu wydano na inwestycje ponad 100 mln zł, w tym roku kwota ta zostanie podwojona.

Kontakt


Miasto Siedlce
Skwer Niepodległości 2 08-110 Siedlce
tel. 25 643 07 50
fax. 25 644 67 49
www.siedlce.pl