Miasto Łuków


Władze Miasta Łuków oferują przedsiębiorcom atrakcyjne tereny inwestycyjne w Podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Podstrefa Łuków zlokalizowana przy ul. Strzelniczej i ul. Łapiguz w Łukowie została ustanowiona w dniu 24 lipca 2012 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 917). Pierwotnie teren Podstrefy obejmował trzy działki ewidencyjne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie o łącznej powierzchni 13,20 ha. W 2014 r. dokonano wydzielenia geodezyjnego działek pod infrastrukturę techniczną, w związku z czym teren obejmuje łączną powierzchnię 11,8092 ha. W chwili obecnej do sprzedaży przeznaczone są działki o następujących numerach: 1256/23, 1256/25, 1256/26, 11049 i 11050. Charakterystyka Podstrefy Łuków: Podstrefa położona jest na obrzeżach miasta Łuków, w terenie zabudowanym przeznaczonym na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Odległość terenu od najbliższej autostrady (numer drogi A2) wynosi 136 km, zaś od najbliższej drogi krajowej nr 76 - 0,35 km oraz od drogi krajowej nr 63 - 2,80 km. Działki nr 1256/17 i nr 1256/19 oddalone są od drogi publicznej o 0,35 m, jednakże dostęp do nich jest możliwy drogą wewnętrzną, której właścicielem jest Skarb Państwa a władającym Miasto Łuków. W odległości 1,3 km od granic terenu znajduje się najbliższa linia kolejowa nr E 26 ze stacją kolejową Łuków Łapiguz, zaś w odległości 4,6 km znajduje się linia kolejowa E 2 ze stacją kolejową Łuków. Teren inwestycyjny posiada dostęp do infrastruktury technicznej. Przez teren Podstrefy Łuków przebiega linia napowietrzna średniego napięcia 15kV, która stanowić może podstawę zasilania w energię elektryczną terenu. Łączna moc, jaka jest możliwa do uzyskania z obecnych urządzeń, wynosi 1 MW. W związku z przewidzianą docelowo budową rozdzielni napięcia 110/15kV można traktować, iż będzie możliwa do osiągnięcia moc nawet 12 MW. W ulicy Łapiguz oddalonej o 350 m od terenu, zlokalizowany jest gazociąg średniego ciśnienia o średnicy rury 63 mm i przepustowości 200 m3/h, stanowiący podstawę do wybudowania przyłączy gazowych. W 2014 r. Miasto w ramach realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uzbroiło teren w następujące elementy infrastruktury: • sieć wodociągową PE śr. Ø160 dł. 1034,5 m wraz z hydrantami nadziemnymi (9 szt.) i przyłączami PE śr. Ø90 (3 szt.) o łącznej dł. 30 m • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanał PCV śr. 315 o dł. 408 m oraz tłocznej, kanał PE śr. 110 o dł. 217 m wraz ze studniami rewizyjnymi na kanale graw. o śr. 1000 (11 szt.), studnią rewizyjną na kanale tłocznym o śr. 1000 (1 szt.) oraz jedną przepompownią ścieków • sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 527 m z przy kanalikami dł. 124,5 m wraz ze studniami śr. 1000 (13 szt.), osadnikiem śr. 1800 (1 szt.), separatorem koalescencyjnym (1szt.) • kablowe przyłącze energetyczne nn zasilające przepompownię ścieków sanitarnych (dł. 240 m) wraz z szafami sterująco – zasilającymi przepompownię i instalacją uziemiającą • wewnętrzną drogę dojazdową o dł. 622,2 m i szerokości 7,0 m ze zjazdami i dwoma placami nawrotowymi o nawierzchni z kostki brukowej i nośności 100 kN na oś • oświetlenie wewnętrznej drogi dojazdowej - linia oświetleniowa dł. 638 m w tym 21 latarni oświetleniowych.

Potencjał ludzki


Miasto Łuków na koniec 2015 r. zamieszkiwało 30 057 osób, w tym 15 713 kobiet i 14 344 mężczyzn. Stopa bezrobocia dla powiatu łukowskiego oscyluje wokół 9 %.

Położenie i infrastruktura


Miasto Łuków położone jest w województwie lubelskim w odległości 100 km od wschodniej granicy kraju. Inwestorzy z przemysłu spożywczego, tekstylnego, budowlanego, drzewnego, meblarskiego czy maszynowego, działający na rynkach wschodnich mogą liczyć na dogodne warunki do rozwoju stwarzane przez władze miasta oraz doskonałą infrastrukturę. INFRASTRUKTURA DROGOWA Układ drogowy na terenie miasta obejmuje cztery kategorie dróg publicznych: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi krajowe spełniają ważną rolę w układzie komunikacyjnym z uwagi na ich funkcje tranzytowe. Stanowią również główne drogi przejazdowe przez Łuków. Należą do nich: droga nr 63: Siedlce – Łuków - Radzyń Podlaski droga nr 76: Garwolin – Stoczek Łukowski – Łuków Drogi wojewódzkie to: droga nr 803: Siedlce – Stoczek Łukowski droga nr 806: Łuków – Trzebieszów - Międzyrzec Podlaski droga nr 807: Żelechów – Stanin – Łuków droga nr 808: Łuków – Wojcieszków – Serokomla Odległość od wybranych miast w Polsce: Warszawa - 120 km Lublin - 100 km Kraków - 350 km Poznań - 428 km Odległość od wybranych przejść granicznych w Polsce: Terespol (Białoruś) - 93 km Hrebenne (Ukraina) - 240 km Dorohusk (Ukraina) - 153 km Ogrodniki (Litwa) - 310 km Odległość od lotnisk międzynarodowych: Warszawa - 120 km Świdnik k. Lublina - 120 km Kraków - 350 km INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Przez Łuków biegną linie kolejowe o znaczeniu międzynarodowym: - Moskwa – Warszawa – Berlin (osobowa) - Frankfurt – Pilawa – Łuków – Brześć (towarowa)

Kontakt


Miasto Łuków
Centrum Obsługi Inwestora ul. Browarna 65 21-400 Łuków
tel. 25 798 30 05, 601 775 086
fax. 25 798 27 01
www.inwestujunas.pl, www.lukow.pl