Miasto Lublin


Lublin jest największym miastem na wschodzie Polski, a zarazem stolicą województwa Lubelskiego. Z populacją rzędu 350 000 mieszkańców, Lublin jest centrum Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego z 715 000 mieszkańcami. Tworzy to duży wewnętrzny rynek zbytu o wysokiej chłonności.

Miasto jest dobrze skomunikowane z innymi regionami za sprawą rozbudowywanej sieci kolejowej, tranzytowej i drogowej dzięki regularnym inwestycjom w infrastrukturę. Dużym atutem Lublina jest korzystna lokalizacja pomiędzy Warszawą i wschodnią granicą kraju (Warszawa 160 km, Terespol 165km, Hrebenne 85 km).

Lublin może się pochwalić wykwalifikowaną kadra roboczą za sprawą 12 uczelni wyższych kształcących ponad 75 000 studentów i    23 000 absolwentów każdego roku. Co więcej, Lublin jest młodym miastem. 52% mieszkańców ma mniej niż 40 lat, natomiast 66% populacji jest w wieku produkcyjnym. Wspominając o mieszkańcach nie można zapomnieć, że mieszkańcy Lublina są wielojęzyczni. Nawiązując do badań Study of Human Capital in Poland, 91% mieszkańców mówi po angielsku, 20% po rosyjsku i 31% po niemiecku. Mniejszy odsetek zna język francuski, włoski i ukraiński.

Proponowane działki inwestycyjne są zlokalizowane w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin przy budowanej drodze ekspresowej S-17 (Warszaw-Hrebenne) i w odległości zaledwie 10km od Portu Lotniczego Lublin.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Skontaktuj się z nami, aby samodzielnie przekonać się, że Lublin inspiruje biznes.

Potencjał ludzki


Lublin jest największym centrum akademickim we wschodniej Polsce. Politechnika Lubelska każdego roku kształci setki inżynierów dla wielu branż. Władze uczelni są otwarte na współpracę ze środowiskiem naukowym, zarówno w zakresie współpracy badawczej, jak i wdrożeniowej nowych rozwiązań technologicznych. Dodatkowo w mieście znajdują się jeszcze cztery inne publiczne szkoły wyższe o międzynarodowej renomie (Uniwersytet Marii Curii-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny) i kilkadziesiąt szkół prywatnych. Ponad 80 000 osób studiuje w Lublinie w tym około 3 100 obcokrajowców. To stawia Lublin na trzecim miejscu w kraju pod względem liczby studentów spoza Polski. Uczelnie oferują 39 kierunków i ponad 120 różnych specjalizacji. Zgodnie z danymi GUS, pomiędzy 2011 – 2012 było blisko 13 500 studentów na kierunkach technicznych (głównie na Politechnice Lubelskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym). Co więcej, w Lublinie znajduje się około 90 szkół zawodowych kształcących wielu różnych techników, między innymi w zakresie elektroniki, informatyki, automatyki, budowy i obsługi maszyn oraz motoryzacji. Każdego roku dziesiątki młodych, wykształconych techników wchodzą na rynek pracy. Są oni ogromnym atutem miasta. Techniczne szkoły zaowdowe w Lublinie cieszą się wysoką reputacją w całym kraju. Przykładowo, Zespółowi Szkół Elektronicznych w 2011 i w 2012 roku przyznane zostało pierwsze miejsce w rankingu Polskich Technicznych Szkół Zawodowych. W 2013 roku szkoła ta w tym samym rankingu zajęła 3. miejsce.

Położenie i infrastruktura


W dniu 24 września 2007 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie poszerzające Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec o tereny inwestycyjne Podstrefy Lublin, która jest zarządzana przez oddział Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu. Obszar podstrefy w Lublinie znajduje się w południowo-wschodniej części miasta, wzdłuż Alei Witosa, w sąsiedztwie budowanej obwodnicy miasta, w ciągu drogi ekspresowej S-17 oraz blisko Portu Lotniczego Lublin S.A.(w odległości ok. 10 km). Podstrefa Lublin jest w pełni wyposażona w niezbędną infrastrukturę, zarówno kanalizacyjno-techniczną, jak i drogową. Ostatni etap uzbrajania terenów inwestycyjnych został zakończony w 2013 roku. Obecnie teren Podstrefy Lublin obejmuje ponad 116 hektarów terenów inwestycyjnych. Aktualnie 25 przedsiębiorstw operuje w Podstrefie i utworzyły one ponad tysiąc miejsc pracy. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez te podmioty, które otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności w Strefie od 2008 roku do końca 2013 roku osiągnęły poziom 685 milionów złotych, a liczba utworzonych miejsc pracy szacowana jest na 1167 osób. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 września 2013 roku Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec będzie operować do 2026.

Kontakt


Miasto Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Pl. Litewski 1 20-080 Lublin
tel. 81 466 25 00
fax. 81 466 25 01
http://www.lublin.eu/