Miasto i Gmina Nowa Sarzyna


Miasto i Gmina Nowa Sarzyna położona jest w powiecie leżajskim w województwie podkarpackim na obrzeżach dawnej Puszczy Sandomierskiej u ujścia Trzebośnicy do Sanu. Całkowita powierzchnia wynosi 143,75 km2, w tym obszar miasta obejmuje 9,16 km2. Gminę zamieszkuje ponad 20 tysięcy osób.

Potencjał ludzki


W odległości 40 km od Nowej Sarzyny znajduje się międzynarodowy port lotniczy Rzeszów – Jasionka. Gmina oddalona jest o 80 km od granicy z Ukrainą i 145 km od granicy ze Słowacją. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 77 (relacji Lipnik – Przemyśl) oraz magistrala kolejowa linii Przeworsk – Stalowa Wola Rozwadów. Nowa Sarzyna jest gminą przyjazną dla przedsiębiorców i inwestorów. Opracowywany został plan zagospodarowania przestrzennego „Sarzyna – Dymarki”. Podmiotom gospodarczym oferowana będzie ulga podatkowa, a tereny pod inwestycje zostały wyposażone w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, sieć energetyczną oraz ciągi komunikacyjne. Obecnie trwają prace nad opracowaniem planów przestrzennych dla terenów Jelna (Krzaki) i Woli Zarczyckiej (Perlaki) Aktualnie na terenie gminy działa ponad 600 podmiotów gospodarczych, zróżnicowanych pod względem wielkościowym i branżowym. Największymi są Zakłady Chemiczne „Organika – Sarzyna” SA., Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp.z.o.o oraz „Silikony Polskie” Sp.z.o.o. Priorytetem dla tych podmiotów działających w sferze produkcji środków chemicznych jest dbałość o ekologię oraz troska o zapewnienie mieszkańcom nieskażonego środowiska.

Położenie i infrastruktura


Nowa Sarzyna ma duży potencjał ludzki. Doświadczona kadra inżynieryjna wywodząca się z Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" i spółek zależnych oraz Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, jest stale uzupełniana absolwentami wyższych uczelni. Średnie miesięczne wynagrodzenie w powiecie leżajskim w roku 2011 wynosiło 2360.16 zł Liczba bezrobotnych w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna. Ogółem: 1 809, z prawem do zasiłku: 294, bez prawa do zasiłku: 1 515. Liczba bezrobotnych w powiecie leżajskim. Ogólem:5 428, z prawem do zasiłku: 952, bez prawa do zasiłku: 4 476. Stopa bezrobocia wynosi 18,8%.

Kontakt


Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
Kopernika 1 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 17 24 13 177
fax. 17 24 13 111
http://www.nowasarzyna.eu/