Miasto Gniezno


Gniezno położone jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych m.in. drogi ekspresowej S5 z Wrocławia przez Poznań - Gniezno - Bydgoszcz do Gdańska i drogi nr 15 z Trzebnicy przez Gniezno - Toruń - Ostródę i dalej do Olsztyna. Gniezno oddalone jest także 20 km od autostrady A2 (węzeł Września). W chwili obecnej miasto Gniezno oferuje potencjalnym inwestorom kilkadziesiąt hektarów terenów pod inwestycje. Składają się na nie obszary zarówno przeznaczone pod przemysł i usługi jak również pod zabudowę mieszkaniową. Tereny te zlokalizowane są w różnych częściach miasta. Atutem Gniezna jest doskonała dostępność komunikacyjna, dobrze rozwinięty system szkolnictwa zawodowego i wyższego. Inwestowaniu w Gnieźnie sprzyja wiele czynników z których najważniejszymi są: - bliskość autostrady A2 i drogi ekspresowej nr S5 , - bliskość międzynarodowego lotniska (Poznań Ławica 60 km), - szkoły wyższe (w tym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa o prolu inżynieryjnym), - szkoły średnie o prolach technicznych takich jak: elektryk, elektronik, mechanik, ślusarz, technik geodeta, technik inżynierii środowiska, - położenie w dobrze rozwiniętym ekonomicznie województwie, ekologicznie czystym i jednocześnie atrakcyjnym turystycznie, - niższe koszty zatrudnienia i życia w porównaniu do dużych ośrodków miejskich, - bogata baza noclegowa, -lokalizacja znanych rm międzynarodowych w tym: Panasonic Energy Poland S.A., NB Polska (Velux), Kirchhoff Sp. z o.o., Tex Year Europe Sp. z o.o. - wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, - dobry dostęp do szkół, szpitali i wiele miejsc spędzania czasu wolnego, -bogata infrastruktura otoczenia biznesu, - działalność na obszarze strefy ekonomicznej (Podstrefa Gniezno).

Potencjał ludzki


W Gnieźnie funkcjonuje kilka szkół wyższych m.in. o profilu inżynieryjnym, humanistycznym, pedagogicznym czy menedżerskim. Ponadto szkolnictwo średnie oferuje wykształcenie w zawodach technicznych takich jak: elektryk, elektronik, mechanik, ślusarz, technik geodeta, technik inżynierii środowiska.

Położenie i infrastruktura


Teren inwestycyjny Miasta Gniezna położony jest w poł-wsch. części miasta w obszarze o wysokim stopniu uprzemysłowienia, powierzchnia całkowita: 18,93.21 ha (łącznie 7 działek); - aktualny m.p.z.p; - przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowa i usługowa z niewielkim udziałem zieleni - poszczególne działki o pow. od 0,50.90 do max. 6,20.16 ha; - pełna infrastruktura przy działkach lub w ich pobliżu; - możliwość powiększenia terenu wykup działek od prywatnych właścicieli; INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W OBRĘBIE OFEROWANEGO TERENU: - energia elektryczna, - sieć wodociągowa i gazowa w ciągu ulicy H. Cegielskiego, - kanalizacja sanitarna: kolektor do którego można podłączyć ścieki socjalno-bytowe znajduję się w odległości ok. 200-350 m od działek; - kanalizacja deszczowa: wody opadowe muszą być zagospodarowywane w granicy działki przez inwestora; - media: Internet, telefon w ciągu ul. H. Cegielskiego;

Kontakt


Miasto Gniezno
ul. Lecha 6 62 200 Gniezno
tel. +48 61 426 04 47
fax. +48 61 426 05 00
www.gniezno.eu