Gmina Żychlin


Gmina Żychlin położona jest nad rzeką Słudwią na Nizinie Środkowomazowieckiej w północnej części województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim. To miejsce o znaczącym potencjale rozwojowym i przyjaznym podejściu lokalnych władz. Miasto oferuje inwestorom łącznie ponad 12 hektarów terenów inwestycyjnych objętych Łódzką Specjalną Ekonomiczną. Działając w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Żychlin inwestor ma możliwość skorzystania z pomocy publicznej, umożliwiającej zwrot nawet50 %poniesionych nakładów inwestycyjnych. Pomoc ta przekazywana jest na zasadach dostosowanych do przepisów Unii Europejskiej. Tereny inwestycyjne są własnością gminy i znajdują się przy głównych ciągach komunikacyjnych, na obrzeżach miasta oraz na terenie wiejskim, w sąsiedztwie dużych zakładów produkcyjnych. ZAPRASZAMY

 

Potencjał ludzki


Na terenie Gminy Żychlin działa Filia Powiatowego Urzędu Pracy, która oferuje usługi w uzyskaniu potencjalnych pracowników przez danego inwestora. W swych zadaniach zajmuje się także pośrednictwem pracy, organizowaniem targów pracy, wyszukiwaniem specjalistów dla potrzeb danego pracodawcy. W miarę możliwości finansowych w porozumieniu z firmami organizuje szkolenia grupowe, które mogą stać się przepustką do zatrudnienia potencjalnych pracowników. Udziela także wsparcia finansowego dla firm tworzących nowe miejsca pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia.

Położenie i infrastruktura


Tereny inwestycyjne Gminy Żychlin znajdują się w korzystnym położeniu względem ważniejszych ciągów drogowych: na zachód od granic Gminy przebiega Autostrada Bursztynowa A1 – najbliższy wjazd to węzeł Kutno Wschód położony w odległości około 12 km od miasta Żychlin, na południe od granic Gminy przebiega droga krajowa nr 92 (prowadząca na zachód do Kutna i Poznania, na wschód do Łowicza i Warszawy). Przez obszar Gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie: droga nr 573 relacji Żychlin – Nowy Duninów (droga krajowa nr 62), w Żychlinie łączy się z drogą wojewódzką nr 583, droga nr 583 relacji Bedlno (droga krajowa nr 92) – Żychlin – Sanniki (droga wojewódzka nr 577) Szczegółowe dane terenów inwestycyjnych http://gminazychlin.pl/gospodarka/specjalna-strefa-ekonomiczna/tereny-inwestycyjne/

Kontakt


Gmina Żychlin
ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin NIP 775-24-06-961
tel. 24 351 20 32
fax. 24 351 20 31
www.gminazychlin.pl