Gmina Zblewo


Gmina Zblewo położona jest w południowej części województwa pomorskiego, 70 km na południowy zachód od Gdańska. "Na skarju Borów Tucholskich, nad wijącą się wśród pól i łąk Piesienicą przycupnęła nasza wieś"

Potencjał ludzki


Zblewo jest lokalnym węzłem komunikacyjnym. Krzyżują się tu droga krajowa nr 22 i droga wojewódzka nr 214. Miejscowość leży przy strategicznie ważnej od 1945 roku magistrali kolejowej Berlin - Królewiec (dokładniej przy jej odcinku Tczew-Chojnice. W Zblewie znajduje sie też bocznica kolejowa. Do autostrady A1 mamy 28 km, do lotniska w Rebiechowie 65 km, do moża 75 km. W 99 % gmina Zblewo jest zwodociagowana,ponad 60% gminy jest również skanalizowane.W terenach inwestycyjnych możliwe jest przyłaczenie do sieci energetycznych.

Położenie i infrastruktura


Powierzchnia gminy to 137,96 km2, Ludność - 11100 mieszkańców. Zasoby leśne stanowią 28 % powierzchni gminy - 3854 ha. Gmina ma charakter rolniczo-turystyczny.Obok licznych gospodarstw indywidualnych rozwija się handel i usługi nastawione głównie na obsługę mieszkańców jak i licznie odwiedzajacych gminę turystów. Na terenie gminy przygotowanych jest około 150 ha gruntów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje. wg wywiadów - koszty pracy są niskie Bezrobocie w Gminie Zblewo kształtuje sie na poziomie 20 %.

Kontakt


Gmina Zblewo
Główna 40 83-210 Zblewo
tel. 58 5884381
fax. 58 588 4569
www.zblewo.pl