Gmina Ujście


Gmina Ujście leży w północnej części województwa wielkopolskiego, w powiecie pilskim. Sąsiaduje z miastem Piła, oraz gminami: Kaczory, Chodzież, Czarnków, Trzcianka. Są to malownicze tereny będące częścią Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Ujście leży nad dwiema rzekami Gwdą i Notecią, które tu właśnie się łączą. Gmina Ujście jest bardzo atrakcyjna dla wielu form rekreacji przede wszystkim dla agroturystyki, krajoznawstwa i turystyki przyrodniczej. Zróżnicowanie rzeźby terenu ma wpływ na jej walory turystyczne. Pradolina Noteci w okolicach Ujścia cechuje się wysokiej jakości walorami środowiska związanych z obecnością rozległych i malowniczych łąk, pastwisk i zarośli, jednocześnie ciekawa, dobrze widoczna strefa graniczna między lasami, polami uprawnymi, łąkami i obszarami zabudowanymi. Od listopada 1996 r. Ujście należy do Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce. Gmina zajmuje powierzchnię 126,12 km2 z czego 36,82 km2 zajmują lasy, 77,96 km2  - użytki rolne, 11,34 km2 pozostałe.

Potencjał ludzki


Miasto Ujście leży przy drodze krajowej nr 11, oddalone jest o 87 km od Poznania i 10 km od Piły. Przez teren gminy przebiega także droga wojewódzka nr 182 prowadząca do Międzychodu. W ostatnich latach dzięki środkom unijnym udało się zrealizować wiele inwestycji m.in. w zakresie budowy placów zabaw, kanalizacji i wodociągów, modernizacji hydroforni, remontu świetlic wiejskich, budowy boisk Orlik, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz remontu i przebudowy dróg gminnych.

Położenie i infrastruktura


Gminę Ujście zamieszkuje 8.106 mieszkańców, w tym w samym mieście 3.836. Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy wynosi 415 osób, w tym 221 kobiet według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Kontakt


Gmina Ujście
Plac Wiosny Ludów 2 64-850 Ujście
tel. +48 (67) 284 00 03
fax. +48 (67) 284 01 51
www.ujscie.pl