Gmina Przykona


Geograficznie Gmina Przykona należy do obszaru wschodniej wielkopolski i terytorialnie graniczy z województwem łódzkim. Leży przy drodze krajowej nr 72 Łódź - Uniejów - Turek – Konin – Poznań. Powierzchnia Gminy wynosi ogółem 11 093 ha, z czego 6 500 ha to grunty rolne. Atutami Gminy Przykona wpływającymi na przyjazność inwestycyjną są doskonale zlokalizowane tereny pod inwestycje przy drodze krajowej nr 72. Tereny przeznaczone są w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod aktywizację gospodarczą. Leżą na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych zapewniających łatwy dostęp do rynku konsumenckiego takich miast jak: Turek, Uniejów, Poddębice, Konin, Kalisz, Koło, Łódź i Poznań. Powierzchnia terenów inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą na terenie Gminy Przykona wynosi około 50 ha, z czego 21,5 ha stanowi własność Gminy a pozostały obszar jest własnością prywatną. Maksymalna dostępna powierzchnia w jednym kawałku to 21,5 ha. Tereny stanowiące własność gminy zostały włączone w Podstrefę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Gmina Posiada także tereny inwestycyjne z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową z dopuszczeniem usług związanych z obsługą rekreacji oraz obiektów infrastruktury technicznej.

Potencjał ludzki


Tereny o powierzchni 21,5 ha połączenie bezpośrednie z drogą krajową nr 72 i drogą powiatową nr 4498P, Tereny o powierzchni 7,15 ha oraz 30 ha połączenie z drogą powiatową nr 4506P. Autostrada A2 – najbliższy zjazd w miejscowości Kościelec w odległości 23 km poprzez drogę wojewódzką nr 470 do miasta Turek i drogą krajową nr 72 w kierunku miasta Łodzi, oraz drugi zjazd w odległości 30 km w miejscowości Żdżary na drogę krajową nr 72 w kierunku Turek – Przykona –Łódź. Kolej, bocznica w miejscowości Koło w odległosci 26 km. Sieć energetyczna w granicy działki, o napięciu 15KV, mocy 2MW. Sieć wodociągowa na terenie działki, dostepna objętość 194 m3/24h, woda do celów przemysłowych i socjalnych. Sieć kanalizacyjna na terenie działki, system kanalizacyjny może przyjąć 50m3 na dobę ścieków komunalnych z terenów aktywizacji gospodarczej. Gaz w odległosci od granicy działki 500 m, wartość kaloryczna 39 MJ / NM3, średnica rury 250 mm, dostępność według indywidualnego zapotrzebowania na gaz.Odprowadzenie wód deszczowych naturalnie do rowu. Sieć telefoniczna w granicy działki, liczba dostępnych linii analogowych 7 , liczba dostępnych linii ISDN 4.

Położenie i infrastruktura


Liczba osób zamieszkujących gminę wynosi 4356. Mieszkańcy oprócz pracy w gospodarstwach rolnych dodatkowo pracują w przemyśle, handlu i usługach.Liczba osób zatrudnionych, zamieszkałych w gminie stanowi ok. 1795 osób, liczba osób zatrudnionych, zamieszkałych w gminie pracodawca z gminy ok. 500 osób. Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy wynosi 231 wtym 150 kobiet według stanu na dzień 31 stycznia 2012.

Kontakt


Gmina Przykona
Szkolna 7 62-731 Przykona
tel. 63 279 10 10
fax. 63 279 10 22
www.przykona.pl