Gmina Olsztynek


Olsztynek to gmina miejsko - wiejska położona w południowo - zachodniej części województwa warmińsko - mazurskiego, w powiecie olsztyńskim. Zajmuje powierzchnię 372 km2, co czyni ją największą gminą w powiecie olsztyńskim (13,1% jego powierzchni). Siedzibą gminy jest miasto Olsztynek, w jej skład wchodzi także 65 miejscowości, które tworzą 30 sołectw.

Potencjał ludzki


Gmina Olsztynek położona jest na przecięciu trzech ważnych szlaków komunikacyjnych. Należą do nich: - droga ekspresowa S7 Gdańsk - Warszawa - Radom -Kilece - Kraków - Rabka (na terenie gminy droga dwujezdniowa), - droga krajowa nr 51 Olsztynek - Olsztyn - Dobre Miasto - Lidzbark Warmiński - Bartoszyce - Bezledy (z wybudowaną obwodnicą Olsztynka w standardzie drogi dwujezdniowej klasy S), - droga krajowa nr 58 Olsztynek - Jedwabno - Szczytno - Ruciane-Nida - Pisz - Biała Piska. Przez teren gminy przebiega ponadto linia kolejowa o znaczeniu pierwszorzędnym nr 216 Działdowo - Olsztyn.

Położenie i infrastruktura


Gminę Olsztynek zamieszkuje około 13,9 tys. ludzi, z czego około 7 tys. to kobiety, zaś 6,9 tys. - mężczyźni. Po okresie dużego wzrostu w latach 1975 - 1997, obecnie liczba ludności utrzymuje się na podobnym poziomie. Większość mieszkańców gminy żyje w mieście (7,7 tys.), pozostali (6,2 tys.) to mieszkańcy wsi. Ponad połowa mieszkańców gminy (około 9,1 tys. osób) to ludność w wieku produkcyjnym). Sieć osadnicza gminy jest bardzo rozdrobniona. Przeważają w niej małe wsie - osady i przysiółki liczące nie więcej niż 100 mieszkańców. Zamieszkuje w nich około 20% ludności gminy. W trzech dużych wsiach (Waplewo, Mierki i Platyny) koncentruje się ok. 25% ludności gminy. W większości miejscowości dominującą funkcją jest funkcja rolna. W 11 miejscowościach główną funkcją jest rekreacja (Kurki, Marózek, Lutek, Maróz, Kołatek, Nowa wieś Ostródzka, Orzechowo, Selwa, Świerkocin, Waszeta, Ząbie). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2011 r. wynosiła w gminie 846 osób, bo stanowiło o 80 osób mniej niż w roku 2010. Zauważalny jest jednak spadek liczby osób zatrudnionych w roku 2011, która wynosiła 3404 osoby.

Kontakt


Gmina Olsztynek
Ratusz 1 11-015 Olsztynek
tel. (89) 5195 453
fax.
www.dlainwestora.olsztynek.pl