Gmina Mrozy


Gmina Mrozy położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie mińskim. Oddalona jest od Warszawy o 58 km a od Siedlec o 35 km. Są to stosunkowo niewielkie odległości, gdy spojrzymy na sprawne połączenia komunikacyjne, jakie tworzą linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym ze stacją w Mrozach i przystankiem w Grodzisku, a także oddalona o 5 km od siedziby gminy droga krajowa nr 2, a w niedalekiej przyszłości autostrada A2. Gmina Mrozy zajmuje powierzchnie 145 km2 (dokładnie 14489 ha), co zalicza ją do gmin średniej wielkości. W powiecie mińskim pod względem obszarowym jest największą gminą. Gmina Mrozy znana jest głównie z bogactwa przyrodniczego i specyficznego mikroklimatu,który stworzył dogodne warunki do rozwoju różnorodnych form osadnictwa oraz wypoczynku połączonego z lecznictwem. To właśnie w gminie Mrozy, dokładnie w miejscowości Rudka k/ Mrozów, zostało zlokalizowane pierwsze w Królestwie Polskim Sanatorium dla piersiowo chorych, będące dzisiaj prężnie rozwijającym się ośrodkiem rehabilitacji i leczenia chorób płuc.

Potencjał ludzki


Gmina Mrozy posiada korzystny układ komunikacyjny, na który składają się przede wszystkim bliskie położenie względem drogi krajowej nr 2 i budowanej autostrady A2 z węzłem w Ryczołku. Przez teren gminy przechodzi także linia kolejowa E-20 (Warszawa- Siedlce-Terespol) z rampą przeładunkową i CARGO. Bogactwo naturalne zasobów przyrodniczych i walorów kulturowych w powiązaniu z korzystnym położeniem względem dużych ośrodków miejskich, dostępnych za sprawą dogodnego układu komunikacyjnego powodują rosnące zainteresowanie osiedlaniem się na naszym terenie, zarówno z myślą o pobycie stałym, jak i weekendowym wypoczynku. Każdego roku przy znaczącym wsparciu środków krajowych i unijnych realizujemy szereg inwestycji, wykraczających poza bieżące utrzymanie istniejącej infrastruktury. Już dziś posiadamy sieć wodociągową we wszystkich miejscowościach gminy. Dysponujemy zmodernizowaną oczyszczalnią ścieków, pozwalającą na sukcesywne rozbudowywanie sieci kanalizacyjnej, która obejmuje miejscowość Mrozy. W przyszłych latach do zbiorczej kanalizacji będą podłączane kolejne miejscowości. Równolegle będzie budowana oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną we wsi Jeruzal. Wszystkie nasze obiekty szkolne są po gruntownych remontach. Każdego roku poprawiamy ich standard, inwestując m.in. w wyposażenie. W 2013 roku oddana zostanie wielofunkcyjna hala sportowa w Mrozach, która będzie obiektem o znaczeniu co najmniej regionalnym. W Gminie Mrozy każdego dnia podejmowane są starania, by zwiększać naszą atrakcyjność, eksponując posiadane dziedzictwo. Odbudowany zbiornik wodny w Mrozach, wokół którego niebawem powstaną tereny sportowo-rekreacyjne i przede wszystkim uruchomiona unikatowa w skali europejskiej kolejka konna na trasie Mrozy - Sanatorium Rudka to tylko niektóre atuty.

Położenie i infrastruktura


Na terenie gminy Mrozy mieszka 8 654 osób. Największa pod względem liczby mieszkańców gminy jest miejscowość Mrozy - 3 431 osób, drugą co do wielkości zamieszkania miejscowością jest Grodzisk - 650 osób. Działalność Wójta gminy oraz miejscowych samorządowców sprawia, że gmina wyróżnia się pod względem tempa rozwoju, pozyskiwania pieniędzy unijnych, wspierania przedsiębiorców działających na terenie gminy. Gmina może pochwalić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami oceniającymi rozwój ekonomiczno-społeczny jednostek samorządowych) m.in.: -Tytuł Samorządowego Menedżera Regionu w rankingu Filary Polskiej Gospodarki, -Tytuł „Sołtys Roku 2011"przyznany sołtysowi wsi Mrozy, Kolejnym atutem gminy są wysoko wykwalifikowani oraz wykształceni mieszkańcy.

Kontakt


Gmina Mrozy
Mickiewicza 35 05-320 Mrozy
tel. 25 7574190
fax. 25 7574190
www.mrozy.pl